Nuttige insecten

Nuttige insecten zijn natuurlijke vijanden van bepaalde schadelijke insecten die ze op een natuurlijke wijze bestrijden.

... Lees meer
19 producten
Sorteer op

Lees verder onder de afbeelding.

Wat zijn nuttige insecten? In principe zijn alle insecten nuttig. Ze vormen een onderdeel van de voedselketen en een belangrijke schakel in ons voedselsysteem. Als dusdanig, is elk insect hoe groot of klein ook, nuttig.

In dit kader bedoelen we met nuttige insecten, insecten die schadelijke insecten bestrijden. De nuttige insecten gaan dus de schadelijke insecten aanvallen en doden. Van nature zijn ze dus de vijand van het schadelijk insect.

Door nuttige insecten te gebruiken, ga je de kracht van de natuur gebruiken om je plaag op te lossen. Er zijn nuttige insecten die bladluis, spint, witte vlieg, wolluis, bloedmijten/ bloedluizen, trips, galmijten en roestmijten bestrijden.

Zweefvlieg met stuifmeel

Hoe werken nuttige insecten?

In de natuur is alles met alles verbonden. Biodiversiteit in je tuin bevorderen, zorgt ervoor dat je nuttige insecten aantrekt. Nuttige insecten zorgen op hun beurt dat de schadelijke insecten worden opgeruimd. Dankzij de biodiversiteit behoud je een natuurlijke balans in je tuin. Het probleem wordt door de natuur opgelost zonder dat je het merkt omdat je zowel nuttige als schadelijke insecten hebt en de twee elkaar in balans houden. Hoe dit mechanisme werkt en hoe je de natuur een handje kan helpen, kan je lezen in onze bioblog het is nuttig om bladluizen aan te trekken!

In de natuur gebeurt het vanzelf dat de nuttige insecten de schadelijke insecten opzoeken. Zo hebben de schadelijke insecten nodig om zichzelf in stand te houden. Maar wij als mens kunnen ook nuttige insecten uitzetten om de natuur een handje te helpen. Dit kan zowel buiten, in een kas of binnenshuis.

Nuttige insecten zijn volledig onschadelijk voor mens, dier of (kamer)plant; ze richten zich uitsluitend op hun prooi waarvan ze leven of voeden zich met pollen en nectar. Ingeval er geen voedsel meer is, sterven de nuttige insecten af (bv in een huiskamersituatie) of gaan ze op zoek naar nieuwe voedselbronnen (bv als ze in een kas of buiten werden uitgezet).

Nuttige insecten zijn klein en moeten dus zeer vernuftig zijn om hun - soms grotere - prooien aan te pakken. Er zijn grosso modo twee manieren waarop nuttige insecten te werk gaan: ofwel parasiteren ze de schadelijke insecten, ofwel voeden ze zich met de schadelijke insecten.

Uitleg witte vlieg

Wat is parasitisme?

Parasitisme is een samenlevingsvorm tussen twee soorten waarbij de ene soort leeft ten nadele van de andere soort. Bijvoorbeeld: de mens kan geparasiteerd worden door een teek of wormen in zijn darmen.

Op het gebied van nuttige insecten kunnen larven van witte vlieg geparasiteerd worden door sluipwespen Encarsia formosa of slakken geparasiteerd worden door aaltjes in No-slug. De sluipwesp legt een eitje in de larve van de witte vlieg waardoor deze afsterft. In de dode witte vlieg larve ontwikkelt zich een nieuwe sluipwesp. De aaltjes dringen binnen in de slakken en gaan zich verder ontwikkelen in het dode slakkenlichaam om nadien weer vrij te komen in de grond.

In het geval van de witte vlieg, voedt de sluipwesp zich ook met de jonge larven van de witte vlieg (1st en 2de larvestadia). Men spreekt dan van ‘gastheervoeding’. De sluipwesp parasiteert niet alleen de larven van de witte vlieg maar voedt zich er ook mee. Hierdoor gebeurt een bestrijding op twee vlakken.

Nuttige insecten voeden zich met schadelijke insecten

De andere manier is dat de nuttige insecten de schadelijke insecten gaan leegzuigen. Ze eten ze dus niet met huid en haar op maar voeden zich met de inhoud van het schadelijk insect. De huidjes van leeggezogen insecten blijven daarom op de bladeren achter.

Er zijn vele voorbeelden te geven:

Voordelen van nuttige insecten

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het uitzetten van nuttige insecten. De voordelen van biologische bestrijding wegen naar mijn gevoel op tegen een chemische bestrijding om volgende redenen:

Chrysopa versus wolluis

Biologische bestrijding met nuttige insecten is effectief!

Hoe vaak komt het voor dat je een chemisch middel koopt en moet concluderen dat het niet werkt. Je spuit en spuit nog eens maar het geeft geen resultaat. Vele klanten die dit ondervinden, komen bij ons terecht op zoek naar een middel dat wel effectief plagen bestrijdt. Hoe komt dat nuttige insecten effectief werken?

De nuttige insecten leven van een specifieke prooi of kunnen meerdere schadelijke insecten als prooi hebben. Zo eten de larven van chrysopa zowel bladluizen, spint, trips en wolluis, Chrysopa larven zijn alleseters. Phyto-mite roofmijten daarentegen voeden zich enkel en alleen met spintmijten. Zet de juiste natuurlijke vijand bij de plaag en je kunt zelf raden wat er gebeurt!

Iets anders dat de effectiviteit bevordert, is het feit dat nuttige insecten ook in de bladoksels of op andere verborgen plaatsen kunnen komen. Zo worden bloedmijten heel effectief bestreden met ChickenHeppie roofmijten, simpelweg omdat de roofmijten jagen op de bloedmijten (bloedluizen) die zich tussen de kieren en gleuven van het kippenhok bevinden. Hetzelfde geldt voor wolluizen die in bladoksel van de planten verstopt zitten. Daar waar een chemische bestrijding niet bij kan maar waar de plaaginsecten zich wel verstoppen, komen de nuttige insecten ook!

Geen probleem met resistentie

Bij chemische bespuitingen wordt je continue geconfronteerd met resistentie problemen. De schadelijke insecten zijn - door veelvuldig contact met het chemisch middel - resistent geworden aan het middel met als gevolg dat het niet meer werkt. Bij nuttige insecten hebben we geen last van resistentie. Insecten kunnen geen resistentie opbouwen tegen andere insecten. Zo zullen roofmijten altijd spintmijten blijven eten. Een slak kan niet resistent worden aan een egel. Een egel in je tuin zal automatische leiden tot minder slakken.

Overdosering kan geen kwaad

Als je 'te veel' uitzet zijn er extra veel natuurlijke vijanden die allemaal honger hebben en zich geen verlekkeren op je plaaginsecten. Je plaag zal gewoon sneller bestreden worden.

Zwarte variant tweestippig lieveheersbeestje

Een duurzame oplossing

Geen milieu belasting met nuttige insecten in vergelijking met chemische of natuurlijke spuitmiddelen. Ja, ook natuurlijke spuitmiddelen zoals neemolie, spinosad of pyrethrum doden nuttige insecten af.

De natuurlijke vijanden worden gekweekt en vervolgens uitgezet. Biogroei werkt zoveel als mogelijk met inheemse insecten. Deze kunnen nadien in de natuur overleven zoals het inheemse lieveheersbeestje Adalia Bipunctata tegen bladluis. Adalia Bipunctata staat trouwens als 'kwetsbaar' genoteerd in rode lijst van Vlaanderen; door deze soort uit te zetten help je het bestand terug te verhogen.

Soms is het nodig om te werken met uitheemse insecten zoals de sluipwesp Encarsia formosa tegen witte vlieg. De reden? Witte vlieg is al lang bij ons ingeburgerd maar van oorsprong uitheems, daardoor zijn de natuurlijke vijanden van witte vlieg ook uitheems.

Veilig in gebruik

Mondmasker, handschoenen en andere veiligheidsvoorzieningen zijn niet nodig. Nuttige insecten zijn veilig voor mens, natuur, planten en (huis)dieren!

Preventief bestrijden

Zelfs preventief bestrijden is mogelijk. Heb je regelmatig last van spint of trips? Zet preventief kweekzakjes uit tegen spint of trips. Uit de kweekzakjes lopen gedurende 5 weken roofmijten uit waardoor elke beginnende aantasting onderdrukt wordt.

Zilver zuigschade door de tripsen

Zijn er nadelen aan het werken met nuttige insecten?

Leren werken met natuurlijke vijanden

Nuttige insecten zijn geen spuitmiddelen. Bij een chemische bestrijding moet je het product gewoon oplossen in water en spuiten over de bladeren. Bij insecten ligt het iets anders. De manier waarop insecten worden uitgezet, is verschillend naargelang het product. Dus daar moet je je even goed over informeren.

Bijvoorbeeld: bij sluipwespen tegen witte vlieg moet je enkel de kaartjes met de sluipwesppoppen ophangen. Bij Chrysop hang je de kaartjes met de eitjes van chrysopa op. Bij larven van lieveheersbeestjes moet je de papiersnippers met de larven uitstrooien op de bladeren of in papieren zakjes doen en vervolgens ophangen. Zo heeft elk insect een eigen systeem.

Anderzijds moet je weten welk schadelijk insect je hebt, dit vraagt inspectie en mogelijks wat opzoekingswerk. Bijvoorbeeld: de wollige beukenbladluis wordt soms verward met witte vlieg. Als je dus sluipwespen tegen witte vlieg uitzet tegen de wollige beukenbladluis gaat het niet werken.

En dan vooral, leren om te beginnen bij een beginnende aantasting. Velen wachten veel te lang of zien de schadelijke insecten veel te laat waardoor de bestrijding veel langer duurt of het probleem zelfs niet meer opgelost geraakt. Dus regelmatig je planten controleren op schadelijke insecten is de boodschap!

Eén middel tegen alles

Eén middel tegen alles is iets waar vaak naar wordt gevraagd. Dit heeft de chemische industrie ons geleerd. Daar ontwikkelt men zware middelen die tegen alles werken. Eenvoudig in gebruik maar zeer slecht voor het milieu!

Bij nuttige insecten is dit anders. We kunnen de insecten niet verplichten om alles te eten. Als we de natuur willen gebruiken, moeten we de natuur volgen. Sommige insecten bestrijden meerdere plagen, andere nuttige insecten zijn gefocust op één plaaginsect.

Wil je meer lezen over alleseters?

Eén middel tegen alles heeft ook een groot nadeel. Chemische middelen die alles doden, gaan ook de nuttige insecten doden en de planten zwaar onder stress zetten. Dus breedwerkende insecticides gebruiken, betekent het evenwicht in je tuin in gevaar brengen. Dat evenwicht is nochtans noodzakelijk om gewapend te zijn tegen allerlei ziektes en plagen.

Duurder

Het klopt, werken met insecten is momenteel nog duurder dan een chemisch product spuiten. De nuttige insecten zijn echter niet veel duurder geworden de afgelopen 30 jaren, soms zelfs goedkoper terwijl voor de rest alles wel serieus in prijs is gestegen.

Bovendien moet je het anders bekijken. Je kiest voor een duurzame oplossing die jou en je leefomgeving respecteren. Met nuttige insecten werk je aan een tuin in evenwicht waardoor je op termijn niet meer moet bestrijden en dus ook geen producten meer moet aanschaffen.

En hoe meer mensen deze manier van bestrijden volgen, hoe goedkoper op termijn de nuttige insecten zullen worden!

Wanneer moet ik nuttige insecten uitzetten?

Het is essentieel de nuttige insecten uit te zetten wanneer de eerste schade of schadelijke insecten worden waargenomen. Hoe sneller je ingrijpt, hoe minder je moet uitzetten en hoe sneller je het probleem onder controle krijgt!

Biogroei voorziet ook in systemen om preventief te werken. Daarmee ben je de schadelijke insecten een stapje voor want je zet nuttige insecten uit vooraleer de schadelijke insecten er zijn. Dit gebeurt aan de hand van kweekzakjes. Een kweekzakje bevat een kweek waar nuttige roofmijten in verschillende stadia in zitten samen met voedermijten.

Kweekzakje met roofmijten

Deze methode is aan te raden als je vaak met dezelfde plaag geconfronteerd wordt. Momenteel hebben we zowel kweekzakjes tegen trips als kweekzakjes tegen spint. Spint en trips zijn twee plagen die regelmatig opduiken zowel bij kamerplanten als bij kasgroenten, druiven en kleinfruit.

Heb je een zware aantasting in plaats van een beginnende aantasting? Als niet alle bladeren zijn aangetast, kan je eerst de meest aangetaste bladeren wegknippen om vervolgens alsnog insecten uit te zetten. Na twee à drie weken de behandeling zeker herhalen.

Sommige predatoren eten meer dan anderen, daarom is het interessant om bij zware aantastingen te kiezen voor de veelvraten zoals Orius, Chrysopa en Chrysop.

Opgelet: Indien je je planten reeds chemisch behandeld hebt, moet je weten of er nog schadelijk residu aanwezig is vooraleer nuttige insecten te kunnen uitzetten. Je kan ons hiervoor contacteren.

Waarom kiezen voor Biogroei?

Biogroei bestaat al bijna 30 jaar, al die tijd hebben we ons gespecialiseerd in biologische bestrijding voor particulier gebruik. Daarnaast hebben we die jaren ervaring in de professionele markt opgebouwd. We durven onszelf wel expert noemen op het gebied van natuurlijke bestrijding met nuttige insecten en nematoden.

Ons gamma neemt jaarlijks toe. De kracht van de natuur gebruiken voor het oplossen van jouw plaag is kiezen voor een duurzame oplossing! Duurzaamheid, daar staan we voor en dit uit zich in ons volledig productgamma en alle informatie die we via onze webshop delen!

Bij ons komen de insecten vers uit productie en worden ze dagelijks verzonden. Een kortere keten is niet mogelijk. 95 % van de verzendingen komt de dag nadien toe. We zijn dan ook oprecht trots op de kwaliteit die we elke dag afleveren.

Biogroei zoekt bovendien naar steeds nieuwe en gebruiksvriendelijke toepassingen. Zo ontwikkelde weChrysop, een zeer eenvoudige oplossing voor kamerplanten.

Ben je benieuwd naar ons gamma, kijk zeker eens op onze webshop.

Nuttige insecten kopen

Nuttige insecten zijn levende producten en moeten dus met iets meer aandacht benaderd worden dan klassieke niet-levende producten. Bestel je insecten? Houd zelf de track&trace goed in het oog. En bestel nuttige insecten enkel op het moment dat je ze nodig hebt, je kan ze maar enkele dagen bewaren.