Effectieve micro-organismen

Bij het woord micro-organismen denk je vooral aan bacteriën maar ook schimmels, nematoden en gisteren behoren tot deze groep. Ze bevinden zich zelf op en in ons lichaam. Er bestaan veel nuttige bacteriën die ons lichaam en leefomgeving gezond houden. Welke producten kan je nu gebruiken en waarvoor? Dat lees je in deze tekst.
... Lees meer
7 producten
Sorteer op

Wat zijn micro-organismen

Bij micro-organismen denken we vooral aan bacteriën maar ook schimmels, nematoden en gisten horen hierbij. Micro-organismen zijn eencellige en kleine meercellige organismen die je met het blote oog niet ziet. Ze zijn echter overal aanwezig, ze bevinden zich zelfs op en in ons lichaam. Micro-organismen waren de eerste levensvormen op aarde en zijn nog steeds onmisbaar voor ons voortbestaan. We denken meestal aan ziekteverwekkers maar er zijn ontzettend veel nuttige bacteriën die ons lichaam en leefomgeving gezond houden.

Er zijn dus micro-organismen die opbouwen en goed zijn voor de gezondheid maar ook micro-organismen die opruimen en schadelijke stoffen achterlaten. Beiden zijn nodig in ons bestaan.

De ideale balans tussen deze twee groepen is 85 % goede en 15 % slechte micro-organismen. Deze verhouding in micro-organismen bepaalt je gezondheid. Ze staan in constante communicatie met elkaar. Ze zorgen voor een goed immuunsysteem, beschermen tegen ziekten, zorgen voor een goede spijsvertering enz.

Wat zijn effectieve micro-organismen of EM?

EM bestaat uit een mix van 80 soorten micro-organismen. Men spreekt van Effectieve Micro-organismen omdat ze belangrijk zijn voor de gezondheid. Ze komen uit de vrije natuur, worden niet gemanipuleerd of gemodificeerd. Ze worden op een natuurlijke wijze in labo-omstandigheden geproduceerd.

De vijf belangrijke micro-organismen in EM

 1. Foto synthetiserende bacteriën: deze bacteriën zorgen ervoor dat organische stof en wortelafscheidingen omgevormd worden tot stoffen die direct kunnen opgenomen worden door de planten. Ze spelen dus een cruciale rol in de plantengroei.
 2. Actinomyceten: onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën. Ze leven samen met de foto synthetiserende bacteriën.
 3. Melkzuurbacteriën: ze onderdrukken schadelijke micro-organismen waardoor planten minder snel ziek worden. Ze hebben een steriliserende eigenschap als het ware. Bovendien versnellen deze bacteriën ook de afbraak van organisch materiaal.
 4. Gisten maken stoffen aan die onder meer voedsel vormen voor melkzuurbacteriën en Actinomyceten.
 5. Schimmels: deze zorgen voor fermentatie waardoor organisch materiaal sneller afbreekt. Kijk bij Bokashi

EM bestaat uit de 5 vernoemde soorten. Iedere familie van deze micro-organismen heeft zijn speciale taak maar ze bevorderen ook onderling elkaars werking. Ze leven in symbiose: de afvalstoffen van de enen zijn de voeding voor de anderen. Het resultaat is een productie van een enorme hoeveelheid voedingsstoffen zoals vitamines, aminozuren, organische zuren en antioxidanten.

Een mix van anaeroob en aeroob is bijzonder voor EM

Het bijzondere aan EM is dat de mix een combinatie bevat van anaerobe (leven zonder zuurstof) en aerobe (leven met zuurstof) micro-organismen. Ook in de natuur komen beide groepen samen in de bodem voor ondanks dat men oorspronkelijk wetenschappelijk dacht dat dit niet mogelijk was.

Aerobe micro-organismen zouden de goede zijn en anaerobe de slechte. Nochtans blijkt dit niet te kloppen. Beide soorten bevatten ziekteverwekkende en ziekte-onderdrukkende elementen, evenals beide soorten stoffen kunnen veranderen in antioxidanten, die gunstig zijn voor de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.

Waarom EM gebruiken?

Voor alles in de wereld geldt het principe van oorzaak en gevolg. Een oud spreekwoord doet ons daar trouwens aan herinneren: ‘Wat je zaait, zal je oogsten!’. Honderden jaren hebben we gezaaid met kunstmeststoffen en chemische sproeistoffen met het idee dat dit ons de grootste opbrengsten zou genereren. Wat we uiteindelijk na eeuwen hebben geoogst, is een dode bodem zonder bodemleven en de noodzaak tot nog meer chemie om de opbrengsten te vrijwaren. De afgelopen 20 jaren zijn veel boeren hierop vastgelopen en met de rug tegen de muur overgestapt naar een totaal nieuwe aanpak met name de EM-technologie. Wat boeren met Effectieve Micro-organismen, kortweg EM hebben kunnen realiseren, is zo geweldig dat het hoog tijd is om iedereen bij dit verhaal te betrekken.

De mens heeft zich eeuwenlang meester van de natuur gevoeld, zich alles gepermitteerd en daardoor de natuur en het milieu tot aan de afgrond gebracht. Velen onder ons voelen momenteel de behoefte aan verandering. De lokroep om de natuur te beschermen, om in balans met de natuur te leven en gezonde, biologische producten te eten was nooit zo groot als de laatste jaren.

EM-technologie helpt ons hierbij. Effectieve Micro-organismen zorgen ervoor dat de natuur zich kan herstellen door de immuniteit van de planten te verhogen en de vruchtbaarheid en structuur van de bodem te verbeteren. In de natuur is er een evenwicht tussen opbouw en afbraak. Dit is een wetmatigheid die we niet uit het oog mogen verliezen. Een vruchtbare bodem blijft maar vruchtbaar als we hem niet uitputten. Dankzij EM produceer je gezond voedsel maar ga je tegelijk restanten van voedsel, loof van planten, bladeren van bomen weer terug geven aan de bodem waardoor de bodem vruchtbaar blijft.

EM komt bij veelvuldig gebruik overal terecht: in de bodem, in het water, in de lucht, in de riolen en dus in het milieu. Dus werken met EM is niet alleen goed voor ons zelf maar ook goed voor de natuur en het milieu die zwaar onder druk staan.

Principes waarop EM gebaseerd is

Om datgene te realiseren wat hierboven beschreven staat, baseert de EM-technologie zich op twee belangrijke principes met name het dominantieprincipe en fermentatie. Het dominantieprincipe gaat ervoor zorgen dat bodem, planten, dier, mens en omgeving gevrijwaard worden van ziekten en plagen. Het fermentatieprincipe zorgt ervoor dat de cirkel rond blijft. Door de organische afvalstoffen te fermenteren met EM en terug te geven aan de bodem, creëren we een levende bodem.

Schema dominantieprincipe
 1. Het dominantieprincipe
 2. Micro-organismen kunnen opgedeeld worden in drie groepen: een kleine groep dominante schadelijke micro-organismen, een kleine groep dominante gunstige micro-organismen en een grote groep volgelingen. De volgelingen gaan in de natuur aansluiten bij; ofwel de schadelijke dominante groep, ofwel de gunstige dominante groep.

  Er is een voortdurende machtsstrijd tussen de gunstige (herstellende, regenererende) en de schadelijke (afbrekende, degenererende) organismen. De volgelingen kijken toe wie de bovenhand krijgt en imiteren de overwinnaar. Door het vernevelen van EM vergroot je de groep van effectieve gunstige micro-organismen. Op het moment dat ze de overhand krijgen, hebben ze een opbouwende en ziekte-onderdrukkende invloed. Dit principe werkt overal: in het water , in de lucht, in de bodem, bij planten, mensen en dieren.

 3. Fermentatie
 4. Verwerk je restafval tot bokashi? Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Je kan maaisel, snoeisel, voedingsresten , bladeren en mest onder zuurstofarme omstandigheden onderwerpen aan een voorafgaand verteringsproces door middel van Effectieve micro-organismen. Je maakt op die manier zelf je Bokashi.

  Het gefermenteerde materiaal (de Bokashi) is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht en de vitaliteit van bodem, plant, dier en mens ten goede komen. Bovendien worden er tijdens de fermentatie eveneens alcoholen, organische zuren, antioxidanten, vitamines en enzymen aangemaakt, elk met een gunstig effect. Na fermentatie is de bokashi klaar om in of op de grond aan te brengen. Je kan de bokashi ook toevoegen aan je composthoop.

Bokashi maken in een bokashi-emmer

Bokashi maken in bokashi-emmer

Je kan Bokashi maken met Bokashi-emmers die je in de keuken plaatst. Je gaat dus niet composteren maar fermenteren. Om dit proces op gang te brengen gebruik je Bokashi-starter, dit zijn gefermenteerde tarwe- zemelen.

Tuin bokashi

Bokashi-hoop maken

Als je veel organisch afval hebt in je tuin, kan je ervoor kiezen om een bokashi-hoop te maken. Het verschil met een gewone composthoop is dat je gaat fermenteren en de hoop dus moet afsluiten van de buitenlucht. Net als bij een composthoop speelt de goede verhouding C/N (koolstof tov stikstof) een essentiële rol. Dit heeft niet zoveel invloed op het fermentatieproces zelf maar is wel belangrijk bij de toepassing in de bodem. Meer weten over composteren?

Het beste vochtgehalte voor een bokashihoop is 50 %. Vers gras(N) is dus net te nat, stro en alleen bladmateriaal (C) is te droog. Versnipperd hout mag maar niet teveel. Door te spelen met verschillende materialen krijg je een ideale vochtigheid. Het beste is om de materialen na verkleinen te mengen. Als de hoop te droog is, kunnen de micro-organismen zich niet goed vermenigvuldigen in de hoop. Als de hoop te nat is, loopt het vocht er onder uit en kan de fermentatie ook niet optimaal gebeuren.

Geschikte materialen voor de Bokashi-hoop: GFT en keukenafval, verhakseld groenafval, gemaaid en geklepeld gras, dierlijk mest, stro en herfstblad.

Daarnaast mengen we 2 l Microferm per m3 te verwerken afval en 10 kg dolomietkalk en 10 kg lavameel per m3. Je verdeelt dit tussen elke laag afval. De microferm kan verdund met water in zijn geheel over de hoop worden uitgegoten. Bij droog materiaal, de microferm aanlengen met meer water. Het is de bedoeling zoveel mogelijk lucht tussen de lagen te verwijderen. Het materiaal mag dus dicht op elkaar worden gestapeld.

Eenmaal de hoop geïnstalleerd, moet deze luchtdicht worden afgesloten met een afdekzeil. Na 6 tot 8 weken is de fermentatie voltooid en kan de Bokashi gebruikt worden. Goed afgesloten kan de hoop ook lang bewaard worden.

Een wit schimmellaagje op de hoop is een goed teken! Het geheel moet zoetzuur ruiken zoals zuurkool. Ammoniakgeur wijst op teveel lucht en rotting ipv fermentatie. Gebruik max. 1 tot 2 kg bokashi per m2 per jaar. Je kan hiermee mulchen of 10 cm in de grond inwerken. Wel 7 tot 10 dagen wachten vooraleer te zaaien of te planten.

Voordelen van Bokashi:

 • Activeert een levende bodem en verhoogt de biodiversiteit in de bodem.
 • Verhoogt het organisch stofgehalte in de bodem.
 • Versterkt de planten die erin groeien: minder ziekten en schimmels.
 • Hergebruik van eigen restafval.
 • Bindt CO2 dus minder uitstoot van CO2 in de lucht.

Verschil tussen bokashi en compost maken

In beide gevallen gaan we organisch materiaal omzetten om hiermee de bodem te verbeteren. Bokashi maken heeft wel een aantal voordelen op composteren. Composteren gebeurt met zuurstof terwijl bokashi maken juist zonder zuurstof moet gebeuren. Bokashi maken is rijping, composteren is verbranding. Composteren is een warm proces terwijl bokashi maken koud gebeurt.

Gevolgen:

 • Het volume van de composthoop is na afloop met de helft verminderd terwijl de hoeveelheid Bokashi voor 90 à 95 % blijft behouden.
 • Je hebt daardoor meer materiaal om terug aan de bodem te geven
 • Bij composteren verdwijnt de helft van de koolstof, het komt als CO2 in de lucht terecht. Bij Bokashi is er geen CO2 uitstoot.
 • Tijdens het composteren vervliegt er veel stikstof. Bij het fermenteren is er geen energieverlies en blijft de koolstof en stikstof dus in de hoop behouden.

Biogroei en EM

EM-technologie past volledig in onze Biogroei-filosofie. Onze grootste missie is jou motiveren om je bodem te eren en indien nodig, op een natuurlijke manier te herstellen. Als iedereen de principes van een levende bodem toepast, creëren we een beter milieu met veel biodiversiteit en minder plagen. Een levende bodem zorgt dat de planten die je wilt kweken beter, smakelijker en resistenter worden. Wil je meer achtergrond informatie over ons bodemverhaal?

Wjil je meer praktische info over EM?

Filosofie achter EM

EM werd ontwikkeld in Japan door Prof. Teruo Higa. Hij deed jarenlang onderzoek naar veilige en onschadelijke micro-organismen. In 1980 ontdekte Dr Higa de optimale mix die een gezonde plantengroei bevordert en gaf aan deze groep de naam EM. Hij zet zijn onderzoek nog altijd voort en ontdekt voortdurend nieuwe aspecten en effecten van EM-producten. De EM-technologie staat onder leiding van EMRO (EM Research Organisation), een wereldwijd netwerk voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitscontrole.

De filosofie van Dr Higa gaat veel verder dan zorgen voor een betere plantengroei, waar het oorspronkelijk wel met startte. Zijn fundamentele overtuiging is dat "de essentiële voorwaarde voor menselijk geluk het vermogen is om te doen waar je echt van houdt, wat dat ook mag zijn, gedurende je hele leven." Hij is ervan overtuigd dat onze menselijke samenleving maar gelukkig kan zijn als het milieu, de voedselvoorziening en de medische zorg gemeenschappelijke eigendom is van iedereen.

Om dit te bereiken, stelt Dr Higa moeten we werken aan co-existentie en co-welvaart. Hiervoor heb je authentieke technologieën nodig die volgens hem moeten voldoen aan twee criteria:

 • De technologie mag alleen positieve resultaten opleveren zonder nadelen of gebreken.
 • De technologie moet betaalbaar zijn.

Aan deze twee elementen voldoet volgens hem de EM-technologie die wereldwijd in veel landen wordt geproduceerd en gedistribueerd. EM-technologie kan veel voorkomende problemen oplossen zonder zelf nadelen te creëren. Het zal landbouw, veeteelt, ons milieu en de samenleving helpen transformeren naar een duurzaam geheel.

De technologie achter Effectieve micro-organismen?

Alle soorten vervuiling - in huis, tuin, op de planten, bij de dieren of de mens – kunnen dankzij EM worden gerevitaliseerd. Het mechanisme hierachter is erg complex. Het is enkel mijn intentie om je een idee te geven van het achterliggend mechanisme omdat veel mensen dit als hokus, pokus ervaren.

We beginnen bij het ontstaan van de aarde. Bacteriën (micro-organismen) liggen aan de grondslag van het ontstaan en voortbestaan van leven op aarde. Bacteriën liggen aan de basis van materie. Materie is alles wat massa en volume heeft: water, lucht, steen, planten, dieren, mensen…Micro-organismen of bacteriën zijn dus een basisvoorwaarde voor ons bestaan. Ze zijn een onderdeel van een intelligent systeem met name de natuur.

Alles wat bestaat, gaat na verloop van tijd oxideren, energie verliezen, zich oplossen, afsterven. In de fase waarin materie oxideert en energie verliest, wordt de materie geïoniseerd dwz ze absorbeert elektronische lading en zendt destructieve golven uit. Op zich is dit geen probleem want wat afsterft komt in de natuur terug in de bodem terecht en wordt weerom door bacteriën omgezet in nieuw beschikbaar voedsel voor de planten. Zo blijft de natuur in balans.

Het probleem is ontstaan op het moment dat de mens zich boven de natuur heeft gezet en deze door zijn toedoen uit balans heeft gebracht. Op alle vlakken is door toedoen van de mens vervuiling opgetreden: in het water, de lucht, de bodem, de mens zelf…

De micro-organismen zijn ontdekt als een haalbare, betaalbare oplossing voor de vervuilingsproblemen. Bacteriën zijn namelijk in staat om een afvalstof om te zetten naar een nieuwe bruikbare stof zonder onzuiverheden. Dit noemt men revitalisering. Hoe kan dit?

Effectieve micro-organismen beschikken over antioxiderende effecten waardoor de oxidatie geblokkeerd wordt. De ionenuitwisseling (de-ionisatie) van Effectieve Micro-organismen werken bovendien in op de reeds geoxideerde materie waardoor ze terug gerevitaliseerd wordt. De-ionisatie met EM worden veroorzaakt door de helix-spiralen die ontstaan in de fermentatie van vooral fototrope bacteriën.

PS: De-ionisatie wordt momenteel ook op andere vlakken toegepast om ongewenste organische of anorganische delen uit water en voedselproducten te verwijderen.

Simpel samengevat: lage energie die niet langer kan gebruikt worden en energie die een sterke vervuilingsfactor is geworden, wordt omgezet in bruikbare energie door de toediening van Effectieve Micro-organismen.

De technologie achter EM-keramiek

Het principe van energieoverdracht en resonantie door fotonen, ligt hier aan de basis. Energieoverdracht gebeurt in de natuur o.a. door fotonen. Een foton is een onderdeel van wat wij licht of warmte noemen. Als een foton met een bepaalde golflengte in aanraking komt met een stof, kan die in trilling worden gebracht. De stof krijgt daardoor een klein beetje meer energie die ze meestal weer afgeeft aan de omgeving bv door warmte.

Elke stof heeft zijn eigen specifieke frequentie om in trilling te komen. Heeft de stof zijn eigen trillingsfrequentie bereikt, dan blijft de stof op dezelfde wijze resoneren en deze frequentie in haar omgeving uitzenden. De stof wordt dus eigenlijk een zender van de frequentie. Na verloop van tijd gaat de stof afbreken of slijten en stopt het uitzenden.

Een stof die zeer goed haar frequentie (en daardoor haar informatie) kan vasthouden in Silicium, daarom wordt ze veelvuldig gebruikt in computers.

Silicium is ook een belangrijk bestanddeel van klei. Klei kan allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. Als men klei bakt tot keramiek, behoudt het zijn vorm en daarmee ook de ingebakken informatiefrequenties. Klei kan namelijk elektrische informatie opnemen en binden. De informatie van de Effectieve Micro-organismen zit na de fermentatie en het bakken in de klei opgeslagen. Na contact met water wordt de informatie (frequenties) van de EM keramiek overgedragen op de water.

De zeer resistente bacteriestammen die in keramiekbuisjes worden gebruikt kunnen hoge temperaturen overleven in anaerobe omstandigheden en behoren niet tot de micro-organismen die voor de mens schadelijk zijn.

EM keramiekbuisjes

Als EM keramiekbuisjes in het water worden gelegd, zal de trilling (informatie) die in de buisjes aanwezig is, afgegeven worden aan het water. Het water heeft het vermogen om de informatie waaraan het blootgesteld wordt, op te slaan, het kan op de één of andere manier de aangeboden frequenties vasthouden en doorgeven. Het water wordt ‘in formatie’ gebracht, waardoor het geordend wordt en revitaliseert. Dit is mooi in beeld gebracht door de Japanse onderzoeker Masaro Emoto. Water dat met EM keramiek is behandeld toont de mooie sneeuwvlokstructuur, net als helder bronwater.

Nog straffer is dat de in keramiek vastgezette EM bacteriën zich bij voldoende voedsel zouden kunnen vermeerderen. Hun nakomelingen worden niet in de keramiek vastgehouden maar kunnen vrij bewegen en hun functies van revitalisering vervullen. Dit heeft men aangetoond met een experiment waarbij rijstzemelen in een EM keramiek vat werden bewaard en zich vanzelf omvormde tot EM-bokashi.

Hetzelfde geldt voor water dat in een EM-keramiek vat werd bewaard. De oppervlaktespanning van het water veranderde en smaakte daardoor veel voller.

Voor vele mensen gaat deze theorie veel te ver. Anderen zweren er bij!

Waarvoor gebruiken we EM?

Effectieve Micro-organismen verbeteren en herstellen via natuurlijke processen alles wat we ermee behandelen. EM zorgt ervoor dat dode, vervuilde bodem weer tot leven komt, dat vijvers vol algen en slib op termijn proper water hebben, dat zieke dieren zich herstellen en in de toekomst minder ziek worden, dat mensen weer in balans komen en dat ons huis herademt. Daarmee ken je meteen de verschillende terreinen waar je EM kan gebruiken. In één woord: overal!

Bodem na het toepassen van boksahistrooisel

Effectieve micro organismen voor plant en bodem

Maak zelf je Bokashi met behulp van de bokashi keukenemmers en bokashistarter. Het gefermenteerd eindproduct kan je rechtstreeks in of op de grond aanbrengen. Door zelf je bokashi te maken en te gebruiken in je tuin, gaat jouw bodem een levende bodem worden vol goede micro-organismen. Dit zal samen met Microferm ervoor zorgen dat je planten weerbaar en sterk uitgroeien zonder veel plagen of ziekten.

Microferm aangieten op de bodem heeft enkel zin als er voldoende organisch materiaal (humus) in de bodem aanwezig is. Micro-organismen kunnen immers niet leven zonder organische stof.

Effect bokashi starter bij stekjes

Effectieve micro organismen bij zaaien en stekken

Vermeng de potgrond of zaai- en stekgrond met bokashistarter. Gebruik 1 l bokashi-starter op 100 l potgrond. Het resultaat zie je op de foto! De ene plant is veel beter geworteld dan de andere plant op dezelfde tijdspanne.

Effect keukenbokashi

Effectieve micro organismen voor kamerplanten en terrasplanten

Net als je buitenplanten gaan ook je kamerplanten en terrasplanten gezonder worden met de EM-technologie. Geef samen met een gietbeurt Microferm en vernevel op je planten wipe & clean. Op die manier voorzie je zowel de wortels als de bladeren van de planten van nuttige micro-organismen. Hierdoor gaan schimmels en schadelijke insecten zoals spint en trips minder kans hebben om zich te vestigen.

Als je zelf bokashi maakt in je bokashi emmers, kan je het water dat je aftapt aan de kamerplanten of terrasplanten als voeding geven, samen met een gietbeurt.

Effectieve micro organismen voor de vijver

Voor de vijver zijn er eveneens verschillende producten voorhanden. Vijverballen om de slib op te lossen die zich op de bodem bevindt, Microferm om de algemene gezondheid van het water te verbeteren en EM Photo+ vijver om algen te voorkomen.

Praktische info over hoe EM te gebruiken in vijver en zwemvijver?

Voor behandeling
Voor de behandeling met bokashi vijverballen
Na behandeling
Na de behandeling met bokashi vijverballen

Em en probiotica in de schoonmaak

EM clean (Wipe & clean) is het middel om je huis schoon te maken. Het kan overal gebruikt worden, zowel in huis als buitenhuis. Wil je de praktische toepassingen van wipe &clean kennen?

Weetjes over EM

 • EM-technologie wordt al meer dan 30 jaar toegepast in 150 landen en zeer uiteenlopende sectoren: land- en tuinbouw, sierteelt, huishouden, industrie…
 • Met EM-technologie gebruik je minder of geen detergenten, kunstmeststoffen, chemicaliën.
 • EM is een levende stof. Het doodt niet maar verdrijft ziektekiemen. EM vergroot de gunstige micro-organismen en voorkomt de ontwikkeling van afwijkende schadelijke stammen met grotere resistentie.
 • Bovendien zorgt de EM-technologie voor de verlaging van de CO2 uitstoot. EM bindt namelijk de stikstof in dierlijk mest dat anders verloren gaat.
 • EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing kan je onmiddellijk (bv bij geurhinder) of na enkele jaren (bv bij bodemherstel) resultaat zien.
 • Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek die ervoor zorgt dat de goede micro-organismen zich vermeerderen. Het resultaat is een product rijk aan alcoholen, organische zuren, antioxidanten, natuurlijke vitamines, enzymen enz.
 • Het omgekeerde van fermentatie is rotting: dan gaan de schadelijke micro-organismen zich ontwikkelen. Het resultaat is dan ammoniak, mercaptanen, sulfiden enz.

EM producten kopen

Bij Biogroei kan je de belangrijkste EM producten kopen. We hebben geen fysieke EM winkel maar je kan online bestellen via onze webshop www.biogroei.nl of www.biogroei.be of na bestelling afhalen in ons magazijn. Bestellingen worden dagelijks verzonden zodat je ze de volgende dag in huis hebt. Bij Biogroei gebruiken we zelf EM-producten. Mocht je advies of vragen hebben, twijfel niet om ons te contacteren.