Grasvliegjes

Heb je zo van die kleine vervelende vliegjes rondvliegen in de tuin? Dan kunnen wel eens grasvliegjes zijn. Deze vliegjes zijn goed in de tuin.
... Lees meer
1 product
Sorteer op
Grasvliegjes, Bron: http://aesgsf.free.fr

Wat zijn grasvliegjes?

Meer en meer signaleren mensen in de zomermaanden de aanwezigheid van grasvliegjes in hun gazon. Deze vliegjes leggen in het voorjaar eitjes in het gras waar ze het hele seizoen vertoeven om vervolgens in het najaar een gebouw op te zoeken om te overwinteren. Hun voorkeur gaat uit naar de hoogste verdiepingen van gebouwen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 61 soorten grasvliegjes bekend waarvan er 15 soorten in Nederland en België voorkomen. Meestal gaat het om Thaumatomyia notata.

Hoe zien grasvliegjes er uit?

De grasvlieg is geel of groen van kleur en heeft 3 zwarte strepen op het borststuk. Het vliegje is maximum 3 mm lang. Het lijkt op een fruitvliegje maar is feller van kleur. De grasvlieg heeft afgeronde vleugels die groot lijken in verhouding tot het kleine lichaam.

Levenscyclus van de grasvlieg

De grasvlieg ontwikkelt zich buiten in het gras. Meestal kiezen ze ongemaaid weiland en ondervinden we daar weinig last van.

De larven van de grasvliegjes voeden zich tussen de wortels met wortelluis. Het zijn dus nuttige opruimers. De volwassen grasvliegjes voeden zich met nectar en andere zoete uitscheidingen. Ze zoeken daarvoor bloeiende planten op.

Een grasvlieg leeft buiten en plant zich daar voort. Er worden nooit eitjes in gebouwen afgelegd. Deze zoeken ze wel op in het najaar (oktober-november) om te overwinteren.

In tegenstelling tot andere vliegensoorten, overwintert de grasvlieg massaal.

Varenrouwmug - rouwvliegjes biogroei

Grasvliegjes of rouwvliegjes boven je gazon?

Als je een zwerm vliegjes boven je gazon ziet, gaat het bijna altijd over grasvliegjes. Wil je zeker zijn? Kijk dan naar de kleur van de vliegjes. Rouwvliegjes zijn zwart van kleur terwijl de grasvliegjes fel gekleurd zijn.

In tegenstelling tot grasvliegjes, zijn rouwvliegjes wel schadelijk. Ze voeden zich met plantenwortels. Over het algemeen kiezen ze hiervoor jonge plantjes uit. Daarom vind je rouwvliegjes voornamelijk in warme, vochtige omgevingen waar planten gezaaid en gestekt worden. Ook kamerplanten die teveel water krijgen, kunnen gemakkelijk last krijgen van rouwvliegjes. Wil je alles lezen over rouwvliegjes?

Een zwerm kevertjes boven je gazon, zijn rozenkevers. Deze vliegen in de maand mei in zwermen laag boven het gazon tussen 10 en 14 u. Meer weten over rozenkevers?

Grasvliegjes in huis?

In het najaar hebben de grasvliegjes de neiging om zich in grote groepen te verzamelen en huizen, appartementen of kantoren binnen te dringen om te overwinteren. Meestal worden de hogere verdiepingen van gebouwen getroffen.

Ze storten zich op allerlei kleine openingen waar langs ze het huis of appartement kunnen binnen dringen. Ze hebben niet veel nodig. Het kan via naden tussen de dakpannen, gaten en kieren in de buitenmuur, openingen bij het raamkozijn, ventilatieopeningen enz...

Soms overwinteren ze buiten in gevelplanten op een warme muur van het huis of in de spouwmuren.

Fruitvliegjes

Verschil tussen grasvliegjes en fruitvliegjes?

De fruitvliegjes komen voor op plaatsen waar voedselresten of rijp, rottend fruit aanwezig is. Van fruitvliegjes heb je vooral in de zomermaanden last. De grasvliegjes zie je in de herfst op de muren of plafonds, op zoek naar gaten en kieren om te overwinteren. Wil je meer weten over fruitvliegjes?

Verschil tussen grasvliegjes en klustervliegjes?

De grasvlieg is veel kleiner dan de klustervlieg. De klustervlieg lijkt meer op een gewone huisvlieg maar is met haar 8 mm nog groter dan de huisvlieg. De klustervlieg is bruingrijs van kleur, de grasvlieg is geel of groenig van kleur.

Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun zwermgedrag. Beide soorten zwermen samen in het najaar op zoek naar een overwinteringsplaats.

Wil je meer weten over andere kleine vliegjes in huis?

Zijn grasvliegjes gevaarlijk?

Grasvliegjes bijten of steken niet en zijn in die zin dus ongevaarlijk voor de mensen.

Grasvliegjes planten zich voort in het gras maar in tegenstelling tot rouwvliegjes tasten ze geen plantenwortels aan. Integendeel, de larven voeden zich met luizen die zich in het grasland bevinden. Enkel in het najaar kunnen ze door hun grote aantallen overlast bezorgen op balkons, terrassen en in de gebouwen waar ze willen overwinteren.

Hoe grasvliegjes vermijden?

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan omdat de grasvliegjes maar hele kleine kiertjes en gaatjes nodig hebben. In eerste instantie is het belangrijk om alles zoveel als mogelijk af te dichten.

  • Kieren langs kozijnen en deurposten
  • Ventilatieopeningen afdekken met fijnmazig gaas
  • Horren met fijnmazig gaas voor ramen en deuren zetten
  • Deurborstels en tochtstrips in deuropeningen plaatsen
  • Zorg voor geel ipv wit buitenlicht. Geel licht trekt grasvliegjes minder snel aan.
  • Overweeg om bij jaarlijkse overlast de klimplanten aan je huis te verwijderen. Vooral klimop en wilde wingerd zijn blijkbaar favorieten.
Vleermuizenkast

Natuurlijke vijanden van grasvliegjes

Een andere optie om de grasvliegjes te beperken, is zorgen voor voldoende natuurlijke vijanden in je omgeving. Vleermuizen en gierzwaluwen zijn gespecialiseerd in het vangen van insecten in volle vlucht.

Holtes, kapotte dakpannen, dakranden en spleten in gebouwen en kerken vormen een ideale broedplaats voor gierzwaluwen. Door de moderne bouwstijlen vallen veel nestgelegenheden weg. Het best kunstnest dat je kan aanbieden zijn neststenen, dit is het meest duurzaam. Betonnen of stenen bouwelementen met een gat aan de zijkant.

Hoe je vleermuizen kan aantrekken, lees je hier.

Hoe grasvliegjes bestrijden?

Wat kan je doen tegen grasvliegjes als ze je woning zijn binnen gedrongen? Het beste en meest milieuvriendelijke is om de zwerm op te zoeken en deze met de stofzuiger op te zuigen. Sluit voor het opzuigen de kamer goed af. Stoor de zwerm zo weinig mogelijk tijdens het stofzuigen, anders gaan de vliegjes uitzwermen.

In het voorjaar kan je alle ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Insecten hebben een hekel aan tocht en gaan met een warm voorjaarszonnetje buiten vliegen.

Is de plaats niet bereikbaar met de stofzuiger en wil je je toevlucht nemen tot een liefst biologisch insecticide, kijk dan eerst of je de dode vliegjes zal kunnen opzuigen. Als deze niet kunnen opgezogen worden, gaat de zwerm stinken tot alle vliegjes zijn verdroogd. Hierdoor trek je weer andere insecten aan die leven van dode dieren. En dat wil je uiteraard niet.