Welke ziektes kunnen aaltjes bestrijden?

Er zijn al vele soorten nematoden gecommercialiseerd die al dan niet specifiek parasiteren op een bepaald gastheerinsect. Nematoden werken tegen insecten, tegen larven of rupsen en tegen naaktslakken. Welke nematodensoort je moet gebruiken, vind je hieronder.

  • No-slug of Phasmarhabditis hermophrodita, nematoden tegen slakken is een nematodensoort die enkel werkt op naaktslakken en geen andere gastheren. No-slug werkt reeds bij een bodemtemperatuur van 6°C (maart-april) alhoewel het beste resultaat behaald wordt bij een bodemtemperatuur van 15°C (mei).
  • Emelten (Steinernema Carpocapsae) is een nematodensoort die werkt tegen verschillende schadelijke insecten waaronder aardrupsen, emelten (C-green), koperwormen of ritnaalden (larven van kniptor) en veenmollen. In al deze gevallen wordt Steinernema Carpocapsae gebruikt als grondbehandeling. Carpo-nema werkt bij een bodemtemperatuur van 10-12°C.
  • Stenema (Steinernema Feltiae) is een nematodensoort die eveneens kan gebruikt worden ten aanzien van verschillende schadelijke gastheerinsecten. De meest bekende is de varenrouwmug of potgrondvlieg die we terug vinden in potgrond bij de opkweek en in de komposthopen of kompostbakken en waartegen Steinernema feltiae al meer dan 20 jaren gebruikt wordt. Recent zijn er heel wat toepassingen bijgekomen waaronder, de larven van fruitmot en pruimenmot, larven van aardappelkevers en poppen van trips in de grond. Het resultaat bij deze laatste toepassingen is echter nog wisselend. Stenema wordt soms als grondbehandeling, soms als bladbehandeling gebruikt. Stenema werkt bij een bodemtemperatuur van 10°C.
  • Kraunema (Steinernema Kraussei) is een nematodensoort die specifiek en uitsluitend werkt tegen de larven van taxuskever, ook wel gegroefde lapsnuitkever genoemd. Het grote voordeel van deze soort is dat ze reeds werkt bij een bodemtemperatuur van 5°C, wat belangrijk is om in maart-april en oktober-november nog te kunnen behandelen.
  • B-green (Heterorhabditis bacteriophora) wordt gebruikt ter bestrijding van engerlingen. Er zijn veel engerlingensoorten met name de larven van de rozenkever, junikever, julikever, sallandkever en meikever zijn in ons land actief. B-green werkt steeds tegen de éénjaarlijkse larven van deze keversoorten. De meeste kevers hebben meerjarige larven die dus verschillende jaren in de grond verblijven vooraleer ze weer verpoppen en volwassen worden. Daardoor moet B-green verschillende jaren na elkaar gebruikt worden om de cyclus van de kever te doorbreken. Rozenkever heeft echter een éénjaarlijkse cyclus waardoor B-green vanaf de eerste behandeling een goed resultaat genereert. B-green werkt eveneens tegen de larven van de taxuskever en kan als dusdanig in de zomermaanden ook tegen taxuskever gebruikt worden. B-green heeft een bodemtemperatuur van minimum 12°C nodig om goed te werken.
  • B-green+ is een mix van 2 nematodensoorten en werkt goed tegen de grotere larven (meerjaarlijkse larven) van junikever, sallandkever en meikever. Bovendien blijkt uit recente proeven dat deze nematodenmix ook een goede werking heeft tegen de befaamde rupsen van de buxusmot die de laatste jaren ons land teistert.

Behalve het gebruik van nematoden via grondbehandeling of bladbehandeling zijn er ook vallen ontwikkeld waar men nematoden in doet om zo de schadelijke volwassen insecten te infecteren. Voorbeelden hiervan zijn de taxuskeverval en de val om pissebedden weg te vangen.