Aaltjes

Aaltjes zijn microscopisch kleine rondwormen die een belangrijk deel van de bodemfauna vormen. Het zijn ongesegmenteerde wormen. Ze zijn maar 1 mm lang en met het blote oog niet zichtbaar. Per m2 kunnen in de bodem wel een miljoen aaltjes leven van nature.

Veel nematoden leven in de bodem van rottend organisch materiaal. Een klein aantal soorten parasiteert op dieren of planten. Sommige soorten parasiteren ook andere nematoden. Aaltjes worden van nature ook aangetast door schimmels, virussen, bacteriën en andere soorten nematoden.

aaltjes onder microscoop
Nematoden of aaltjes onder microscoop

Wat zijn aaltjes?

Aaltjes zijn onder de microscoop waar te nemen als rondwormen. De rondwormen die wij verkopen tegen slakken, engerlingen en emelten zijn insectparasitaire aaltjes. Deze mogen niet verward worden met de plantparasitaire aaltjes die bijvoorbeeld voor de aardappelziekte zorgen. Onze aaltjes zullen de tuinplaag (insecten) bestrijden en sterven zelf af na zes weken door van nature aanwezig bodemleven.

Hoe bestrijden ze mijn (slakken-)plaag?

Na het verspreiden van de aaltjes over de natte grond gaan de nematoden in de grond op zoek naar een slak. De nematoden zullen via natuurlijke lichaamsopeningen binnendringen in de slak. Eenmaal in het lichaam van de naaktslak scheiden de aaltjes een bacterie uit die de slak zal doden. In de dode slak vermedigvuldigen de aaltjes zichzelf, waarvan de nieuwe generatie nematoden opnieuw opzoek gaan naar een volgende slak. Hierdoor krijgt men een zeer efficiente en lange bestrijding (6weken) van je slakken. Bij gebrek aan gastheren (slakken) of door bodemomstandigheden sterven de aaltjes rustig af na 6 weken.

Bestaan er verschillende soorten nematoden?

Ja, de gebruikte nematoden of insectdodende aaltjes werken soortspecifiek. Dit wil zeggen dat als je een verkeerde soort aaltje voor uw plaag gebruikt, je geen resultaat zal boeken.

Hoe gebruik je aaltjes?

  1. Zorg ervoor dat het gazon of de grond vochtig is alvorens aaltjes toe te passen. Beregen vooraf, na het ontvangen van je verpakking, indien nodig.
  2. De nematoden worden geleverd in een kleisubstantie. Meng deze kleisubstantie met water en verspreid deze over het gazon of de grond (steeds 's avonds of met bewolkt of regenachtig weer). Verwijder schors indien nodig.
  3. Na behandeling mag de ondergrond niet uitdrogen gedurende minimum 2 weken, liefst 5 weken, na toepassing. De bovenste cm van de grondlaag mag wel opdrogen, de nematoden werken immers in de ondergrond. Een vochtige zomer is dus ideaal om de aaltjes toe te passen.
  4. Een uitgebreide product handleiding wordt steeds meegeleverd met het product.

Chemische bestrijden?

Chemische bestrijding, als die al is toegelaten, heeft vele nadelen. Waaronder de milieuproblematiek, stank, residuen enz... Aaltjes daarentegen worden al 20 jaar met succes als biologische bestrijdingsmethode toegepast. Ze zijn onschadelijk voor mens, (huis)dier en gewas en kunnen zelf nooit een plaag worden.

Gebruik geen nematiciden en chemische kunstmeststoffen bij het gebruik van aaltjes. Deze producten doden het bodemleven en dus ook onze aaltjes.

Plaag bestrijding met aaltjes