Wat is het verschil tussen emelten en engerlingen?

Emelten en engerlingen kunnen je behoorlijk frustreren. Beide zijn larvesoorten die het gemunt hebben op jouw grasmat. In dit artikel gaan we dieper in op het verschil tussen emelten en engerlingen. Zodat jij ze gerichter kan bestrijden en jouw gazon kan redden als het nodig is.

Emelten of engerlingen?

Hoe weet je of jij te maken hebt met emelten of engerlingen in jouw tuin? De schade die beide soorten aanrichten lijkt erg op elkaar. Ze hebben het beiden voornamelijk gemunt op het gazon en creëren daarin dode plekken. Ze worden dan ook regelmatig met elkaar verward. Toch zijn het twee verschillende soorten larven, afkomstig van verschillende insecten met een eigen levenswijze en een ander uiterlijk.

Engerlingen
Engerlingen

Het verschil tussen emelten en engerlingen

Een engerling veroorzaakt onregelmatige gele plekken in het gras. Vaak zie je ook losliggend gras. Ze leven net onder het gras waar ze zich voeden met de graswortels. Engerlingen zijn wit van kleur.

Een emelt veroorzaakt bruine kale plekken in het gras. Vaak zijn deze plekken relatief rond. Ze leven in de bovenste laag van het gras en voeden zich met grassprieten. Emelten zijn bruin van kleur.

Engerlingen

Wat zijn engerlingen?

Engerlingen is een verzamelnaam voor alle witte larven die we in de grond vinden. Het zijn in feite larven van diverse soorten kevers. Zo kennen wij onder andere de volgende engerlingen:

  • Larven van de rozenkever
  • Larven van de sallandkever
  • Larven van de junikever
  • Larven van de meikever

Schade door engerlingen

Engerlingen herkennen

Engerlingen hebben een wit lichaam en een roodbruine kop. Het lichaam vormt zich in een "C". Ze hebben aan de voorkant van hun lichaam pootjes zitten. Hiermee onderscheiden ze zich van emelten die geen pootjes hebben. Engerlingen leven net onder de grasmat.

Ze zijn tussen 0.5 en 4 centimeter groot, afhankelijk van het keversoort en de leeftijd van de larve.

Alle engerlingen worden met aaltjes bestreden. Maar het soort engerling bepaalt wel wanneer en hoeveel jaren je ze dient te bestrijden.

Welke schade richten engerlingen aan?

Engerlingen leven net onder het gras. Ze voeden zich aanvankelijk met organisch materiaal en in een ouder stadium met de wortels van het gras. Behalve gras kunnen ook haagplanten last hebben van engerlingen.

Ondanks dat de engerlingen eten van de wortels, kan het gras nog lange tijd groen blijven. Meestal pas in de zomer of in het najaar krijg je gele plekken te zien. Vaak zijn deze plekken onregelmatig van grootte en op verschillende plaatsen in het gazon waar te nemen. Bij een zeer ernstige aantasting komt het gazon los te liggen en kan je de grasmat letterlijk oprollen. Vogels komen in het gras pikken om de engerlingen te zoeken en richten daardoor nog meer schade aan.

Emelten
Emelten

Emelten

Wat zijn emelten?

Emelten zijn larve van de langpootmug. In Nederland en België kennen wij voornamelijk de Tipula Paludosa (de weidelangpootmug) en de Tipula Oleracea (de kool-langpootmug). Wereldwijd zijn er nog veel meer soorten, ongeveer 4500!

Emelten herkennen

Emelten zijn in volgroeide staat ongeveer 4 tot 5 centimeter lang en grijsbruin van kleur. Ze hebben geen poten en geen duidelijk hoofd. Aan één kant van het lijf zit een soort zuignap. Het lijkt op een kruising tussen een worm en een rups.

Als emelten nog niet volgroeid zijn, dan zijn ze dermate klein dat ze lastig te herkennen zijn. Temeer door hun aardbruine kleur die kenmerkend is voor emelten. Hierdoor zie je ze gemakkelijk over het hoofd.

De langpootmug legt haar eitjes graag in hoog en vochtig gras. Na het uitkomen van deze eitjes zal de emelt de bodem inkruipen. Ze leven hier in de bovenste bodemlaag, net onder de oppervlakte.

Schade emelten

Welke schade brengen emelten aan?

Emelten leven voornamelijk onder de grasmat in gras, maar kunnen ook schade aanrichten bij groenteplanten en in grote aantallen voorkomen in de rulle potgrond van moestuinbakken.

Ze voeden zich met grassprieten en stengels die net boven de grond uitsteken. Hierdoor kan de plant zelf niet meer genoeg water en voedingsstoffen opnemen om zichzelf in leven te houden. De plant zal gaan verdorren. In het gras zie je kale en bruine plekken ontstaan. Vaak zijn deze relatief rond van vorm.

Emelten en engerlingen bestrijden

Emelten en engerlingen kun je beide op een natuurlijke manier bestrijden met aaltjes. Welk soort aaltjes je in kan zetten is afhankelijk van het soort engerlingen en emelten dat je wil bestrijden.

Aaltjes tegen engerlingen

Engerlingen kun je het beste bestrijden met aaltjes. Deze natuurlijke vijanden van de engerlingen zullen ze elimineren en jouw plaag verhelpen.

Er zijn twee verschillende soorten aaltjes:

Welke je dient toe te passen is afhankelijk van het soort larven (van welke kever) en de tijd van het jaar.

Aaltjes

Aaltjes tegen emelten

Voor het biologisch bestrijden van emelten kun je het beste C-Green inzetten. Deze natuurlijke vijanden zullen de emelten in jouw gazon elimineren. Dit is een ander soort aaltjes als wat gebruikt wordt bij de bestrijding van engerlingen.

Wanneer emelten en engerlingen bestrijden?

Engerlingen bestrijd je over het algemeen het beste van half augustus tot eind september. Wil je in het voorjaar bestrijden? Houd er dan rekening mee dat de bodemtemperatuur minimaal 12°C dient te zijn gedurende twee weken. Voor de diverse keversoorten zijn er specifieke periodes, bijvoorbeeld:

  • Rozenkever: eind juli tot eind september met B-green gedurende 1 of 2 jaren.
  • Sallandkever en junikever: tussen eind april en mei met B-green+ en vanaf half augustus en eind september met B-green gedurende minimum 2 jaren.
  • Meikever: vanaf half augustus tot eind september met B-green of B-green + en dit gedurende 4 opeenvolgende jaren.

Emelten bestrijd je het beste van september tot half oktober. Heb je echter te maken met de Tipula Oleracea? Dan dien je deze vanaf half mei tot eind juni te bestrijden met aaltjes.

Kunnen engerlingen vanzelf verdwijnen?

Engerlingen in het gazon hoeven niet altijd tot een plaag uit te groeien maar het kan wel. Veel is afhankelijk van of er al dan niet voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn.

Een kleine hoeveelheid engerlingen is geen probleem. In de natuur worden engerlingen gegeten door vogels en mollen. Als ze echter overlast geven en uitgroeien tot een plaag, is natuurlijk bestrijden met aaltjes aangewezen.

In het najaar graven de engerlingen zich dieper in de bodem om te ontsnappen aan vriestemperaturen en stoppen ze met eten. Dan lijkt het tijdelijk alsof het probleem verholpen is. In het voorjaar komen ze echter weer naar boven en eten ze rustig verder. Uitzondering hierop vormen de larven van de Sallandkever. Deze verdragen vorst en blijven ook in de winter onder de grasmat zitten.

Engerlingen zijn larven van diverse soorten kevers. Nadat ze zich verpopt hebben zullen ze veranderen in een kever. Deze kever zal zich voortplanten door nieuwe eitjes te leggen in het gazon. Uit deze eitjes komen vervolgens nieuwe larven. Op het moment dat de larven verpoppen en de eerste weken dat ze kever zijn, is er geen bestrijding mogelijk.

Emelten

Kunnen emelten vanzelf verdwijnen?

Emelten kunnen met grote aantallen in het gazon en in moestuinbakken voorkomen

Net als bij engerlingen, zijn emelten geen probleem in een kleine hoeveelheid. Ze zijn lekker voedsel voor vogels en mollen. Maar bij grote aantallen is het verstandig om emelten natuurlijk te bestrijden met aaltjes.

De larven van emelten overwinteren onder de grond in een holletje en kunnen vorsttemperaturen tot -10 °C verdragen. In het voorjaar komen ze terug omhoog om zich te voeden. Dan zien mensen ze vaak in grote aantallen boven op het gazon liggen.

Na verpopping veranderen emelten in een langpootmug. Deze langpootmug zal zich vervolgens weer voortplanten en nieuwe eitjes in het gazon leggen.

Ook interessant om te lezen: