Preimineervlieg

Sinds een aantal jaren zijn er 2 soorten preimineervliegen actief in België en Nederland. Ze kennen verschillende generaties per seizoen en richten de meeste schade aan in de herfst- en winterprei. De eitjes worden aan de voet van de preiplanten afgelegd. De larven vreten lichtrode vraatgangen in de schacht. Vanaf eind november overwintert de bruine pop in de winterprei. De beste manier om schade te voorkomen, is de prei vanaf de aanplant afdekken met fijnmazig insectengaas tot november. Gewasresten en aangetaste planten moet je opruimen en in een goed broeiende composthoop verwerken of bij de kippen gooien.