Let op met overwinterende planten in de serre

We houden allemaal van een Zuiders terras in de zomermaanden met veel planten die hun wortels hebben aan de Middellandse zee, denk maar aan Fuchsia’s, Geraniums, Oleanders, Abutilon en Lantana. Het gaat om houtachtige planten die verlangen dat we ze op een vorstvrije plaats overwinteren. Ben jij ook zo iemand die deze planten naar de kas of wintertuin verhuist? Op zich is dat prima, alleen willen we je er attent op maken dat dit vaak leidt tot vroegtijdige schadelijke insecten in je serre, in eerste instantie op de kuipplanten zelf maar achteraf ook op je groenten die in dezelfde serre worden geplant in het voorjaar.

Stel je overwintert je kuipplanten in de serre en de serre wordt gemiddeld op 6°C verwarmd of zelfs niet verwarmd. Schadelijke insecten zoals witte vlieg, bladluizen, spint en wolluis kunnen dan overwinteren.

Welke insecten overwinteren in een kas?

Witte vliegen overwinteren voornamelijk als ei maar ook als volwassen insect. Dit is afhankelijk van de temperatuur in de serre in de winter. De eieren van witte vlieg hebben de meeste overlevingskansen bij vriestemperaturen, volwassen witte vliegen kunnen gemakkelijk bij 6°C overleven.

Bij spint overwinteren de bevruchte vrouwtjes, deze kunnen ook heel goed tegen vriestemperaturen. Spint heeft normaal een beige kleur maar in de winter zijn deze rood. De overwinterende vrouwtjes verschuilen zich in de houtachtige gewassen van de kuipplanten. Indien de serre echter volledig leeg zou zijn en je hebt in de loop van het afgelopen seizoen spint gehad op je groenten, dan kunnen de bevruchte wijfjes ook overwinteren op verborgen plaatsen in de kasconstructie zelf of in de grond.

Bladluizen overwinteren buiten meestal als wintereieren maar in de kas kunnen ze ook als volwassen insecten overwinteren als de kas lichtjes verwarmd wordt en er planten (ook onkruiden) blijven staan.

Tripspoppen overleven altijd in de grond, ook in onverwarmde kassen.

Wolluis brengt de winter meestal in de grond door maar ook zij kunnen in een verwarmde kas overleven op de planten zelf.

Wat gebeurt er in het voorjaar?

In een niet verwarmde kas of wintertuin kan de temperatuur in het voorjaar snel oplopen tot 20 °C als de eerste zonnige dagen doorbreken. Vanaf 14 ° C gaan witte vlieg, spint en bladluis terug actief worden d.w.z. eitjes afleggen en langzaam terug hun voortplanting opstarten. Dit betekent concreet dat uw overwinterende kuipplanten in de loop van het voorjaar een broeihaard worden van schadelijke insecten. Het gevolg is dat je in april of mei -op het moment dat je tomatenplanten, komkommers, paprika’s en bonen in je kas zet - direct de schadelijke insecten bij de hand hebt die ten aanval gaan op de jonge planten.

Wat doe je eraan?

Het beste wat je kan doen is ervoor zorgen dat je kuipplanten vrij zijn van plagen op het moment dat je ze verhuist naar de kas of wintertuin. Dan kan er zich in het voorjaar ook geen plaag ontwikkelen. Trouwens als je wilt werken met nuttige insecten, is altijd de boodschap om kort op de bal te spelen en direct nuttige insecten uit te zetten op het moment dat je de plaag opmerkt.

Heb je toch aantasting in het vroege voorjaar, hang dan zeker gele kleefplaten bij uw overwinterende planten zodat je snel en efficiënt de schadelijke, vliegende insecten zoals witte vlieg, varenrouwmug en vliegende bladluizen kan wegvangen. Zo vlug de temperatuur het toelaat, kan je dan bestrijden met nuttige insecten.