Nieuw kamerplant product, CHRYSOP
Chrysop kaartje in monstera plant

We zijn heel erg verheugd om aan jullie een nieuwe toepassing te kunnen aanbieden, specifiek bedoelt voor alle liefhebbers van kamerplanten.

Wat is Chrysop?

Chrysop is het kleine broertje van Chrysopa. In de Chrysopa kokers leveren we de larven in boekweitschilfers, samen met voedsel voor tijdens het transport. Bij Chrysop leveren we kaartjes met eitjes van Chrysopa carnea. Uit de eitjes komen dan na enkele dagen de larven. Het gaat dus om een nieuwe methode die het gebruik aanzienlijk vereenvoudigt.

Voor wie het nog niet weet, Chrysopa is een inheemse gaasvlieg die algemeen verspreid voorkomt in Europa. Het is een slank, groen insect met gazen vleugels waar ze haar naam “gaasvlieg” aan te danken heeft. De volwassen Chrysopa eet geen insecten maar leeft van stuifmeel en nectar.

Haar larven daarentegen eten de meest courante plaaginsecten waaronder spint, trips, bladluis en wolluis. Net deze insecten veroorzaken op kamerplanten veel schade. Chrsyop is daarom een ideale bestrijder voor kamerplanten, exotische planten en tropische planten die vaak door spint, trips, bladluis en wolluis worden aangetast.

Chrysop verpakking

Voordelen van Chrysop

  1. Het bestrijdt verschillende plaaginsecten tegelijk. De meeste nuttige insecten werken soortspecifiek dat wil zeggen je moet weten welk schadelijk insect je hebt om het juiste nuttige insect uit te zetten. Dit hoeft nu niet meer omdat Chrsyop de meest voorkomende schadelijke insecten eet. Chrysop is dus uitermate geschikt als je tegelijk verschillende plaaginsecten op je kamerplanten wil bestrijden.
  2. Hoe trips aanpakken, bespraken we uitgebreid in de vorige blog "oei, trips op mijn kamerplanten". Deze methode blijft uiteraard gehandhaafd. Daar sprak ik reeds van het gebruik van Chrysopa ingeval je kleine en grote larven van trips hebt. Chrysopa larven eten namelijk de verschillende larvestadia van trips terwijl Cucumeris roofmijten enkel de eitjes en jonge larven eten. Heb je dus kleine en grote tripslarven, gebruik Chrysop kaartjes als je maar enkele planten hebt en Chrysopa kokers als je veel planten hebt.
  3. De meeste insecten leveren we reeds in kleine verpakkingen zodat ook mensen met enkele kamerplanten kunnen geholpen worden. Enkel bij wolluis en grote tripslarven bleef je soms in de kou staan. Dat is vanaf nu gedaan! We leveren Chrsyop al vanaf 5 kaartjes.
  4. Chrysop is ook zeer eenvoudig in gebruik. Het enigste wat je moet doen, zijn de kaartjes ophangen aan de stengels van de kamerplanten. Nadat de larfjes uit de eitjes zijn gekomen, verspreiden ze zich over de bladeren van de aangetaste plant. Gezien het belangrijk is dat de piepkleine larven snel voedsel vinden, hang je de kaartjes in de directe omgeving van de aantasting.
  5. Chrysop is het jaarrond verkrijgbaar en kan dus op elk moment van het jaar ingezet worden. De enigste voorwaarde is dat de kamer voldoende warm is, minimum 18°C maar liefst 22°C. Het is geen goed idee om aangetaste planten te verhuizen naar een afzonderlijke koele kamer. De eitjes van Chrsyop gaan dan trager of zelfs niet uitkomen.

Extra informatie over Chrysop

  • Enkel binnen te gebruiken bij kamerplanten in de woonkamer, een veranda, een orangerie of verwarmde kas.
  • Opletten met spuitmiddelen: deze kunnen dodelijk zijn voor de larven als je niet de juiste wachttijd respecteert. Ook natuurlijke spuitmiddelen zoals neemolie en spiritus zijn schadelijk.
  • Chrysop gebruik je als je de schadelijke insecten vaststelt, niet preventief. Als er geen voedsel aanwezig is, zullen de larven van honger sterven of elkaar opeten. Preventief blijven de kweekzakjes tegen spint en de kweekzakjes tegen trips de beste keuze.
chrysopa kaartje in kamerplant

Heeft Chrysop gewerkt?

We krijgen regelmatig een mailtje van mensen die vrezen dat de insecten niet gewerkt hebben. Als we dan foto’s krijgen van de planten, merken we dat de schadelijke insecten wel effectief weg zijn. Hoe komt het dan dat mensen een andere indruk hebben?

De larven van Chrysop maar ook andere nuttige insecten, gaan je schadelijke plaaginsecten op eten of leegzuigen. De lege huidjes of restanten van spint, wolluis en bladluis blijven op de bladeren achter. Dit zorgt voor die verwarring.

Enkele weken na de toepassing, kan je je planten controleren. Zijn er op dat moment toch nog levende insecten te bespeuren, is het aangewezen een tweede keer Chrysop uit te zetten. Na 2 weken gaan de larven van Chrysop immers verpoppen en heb je dus geen bestrijders meer op je kamerplanten. Maar meestal is het probleem na 2 weken opgelost en ga je enkel nog de leeggezogen huidjes terug vinden. Deze mag je met een sopje van water en groene zeep van je bladeren wassen.

De zuigschade die veroorzaakt werd door spint en trips blijft zichtbaar op de oude bladeren, ook als de spint en trips opgegeten is. Chrysop maar ook andere nuttige insecten kunnen niets veranderen aan de veroorzaakte bladschade. Als je kamerplanten nieuwe gezonde blaadjes ontwikkelen die niet meer aangetast zijn, is je probleem hoogstwaarschijnlijk opgelost.

Vandaar dat ik bij deze nogmaals het belang van preventie bij kamerplanten wil onderstrepen. Enkel met de kweekzakjes tegen trips en kweekzakjes tegen spint consequent en preventief op te hangen, kan je esthetische bladschade voorkomen.

Ook interessant om te lezen: