Levenscyclus lieveheersbeestje

Het lieveheersbeestje kent 4 stadia in zijn leven: ei, larve, pop en adult (volwassen lieveheersbeestje).

Ei

Eieren worden meestal in groep afgelegd, geel-oranje rechtopstaande eitjes, enkele millimeters groot, in een cluster aan de onderkant van bladeren, in de buurt van bladluizen. Een vrouwelijk lieveheersbeestje kan 20 tot 50 eitjes per dag afleggen. De eitjes komen na 4 tot 10 dagen uit, afhankelijk van de temperatuur. Enkele soorten lieveheersbeestjes vormen hierop een uitzondering en leggen de eitjes niet in groep af maar afzonderlijk of per 2 of 3 eitjes.

Larven

Hoe zien de larven van lieveheersbeestjes eruit? Larven van lieveheersbeestjes lijken helemaal niet op het volwassen kevertje. Ze zien eruit als krokodilvormige, langwerpige insecten en worden daarom door de mensen vaak niet herkend en uit onwetendheid gedood. In het beginstadium als de larve net uit het ei is gekropen, is deze één millimeter klein. Ze vervelt 3 keer, er zijn dus 4 larvale stadia.

De ontwikkeling van de larve duurt ongeveer 20 dagen (afhankelijk van de temperatuur) om vervolgens te verpoppen. Op die tijd groeit de larve uit tot een goed zichtbaar langwerpig insect van een kleine cm. Larven variëren in kleur en patroon, net als de volwassen lieveheersbeestjes. Vele larven zijn grijs van kleur maar soms ook geel, bruingeel of bruin. Naarmate de larven groter worden, vallen ook de stippen op hun achterlijf meer op. Een larve begint gelijk te eten (lege eischalen, onbevruchte eieren en vooral bladluizen). De larve eet voor zijn ontwikkeling tot pop zo'n 200 á 600 bladluizen.

Uitkomende larven

Neem een kijkje door onze microscoop en zie zelf hoe lieveheersbeestlarven uit hun eitjes komen.

Pop

De larve eet totdat zijn huid als het ware barst. Onder de oude huid is een nieuwe huid die vochtig en zacht is. Daardoor verandert de larve in een pop. Voor het verpoppen hechten de larven zich met behulp van een schijnvoet vast. Daarom lijkt de pop vastgeplakt aan het blad, ze blijft daar onbeweeglijk liggen gedurende de hele verpoppingstijd.

Dit duurt tussen 7 en 10 dagen. De pop is ongeveer 3,5 mm groot, donkergrijs tot zwart met gele vlekken. Poppen variëren eveneens van kleur: geel, oranje, grijs, bruin of zwart met al dan niet stippen op de achtergrondkleur.

Adult

Uiteindelijk komt het volwassen dier tevoorschijn door de pophuid te scheuren. Op het moment dat het lieveheersbeestje uit de pop komt, heeft het gele dekschilden zonder patronen.

Het is pas na enkele uren dat de dekschilden uitharden en dat de gele kleur plaats maakt voor het kleurenpatroon. Dit laatste ontstaat doordat het lieveheersbeestje bloed pompt in het dekschild en de vleugels. Het lieveheersbeestje overwintert dus als volwassen insect.

Sommige lieveheersbeestjes hebben 1 generatie per jaar, anderen hebben 2 of meer generaties naargelang de temperatuur en het beschikbare voedsel.