Hoe ziet een bladluis eruit?

Bladluizen zijn zacht en peervormig, meestal tussen 2 en 5 mm. Ze kunnen naargelang de soort verschillende kleuren hebben gaande van groen, geel, bruin, zwart, oranje en rood.

Fig.1 - Bladluis.

Vaak herkennen we op de bladeren eerst kleine witte velletjes die op de bladeren liggen. Dit zijn de lege vervellingshuidjes die de bladluizen achterlaten nadat ze verveld zijn. Elle bladluis vervelt 4 keer tussen geboorte en volwassen stadium. Vandaar de grote hoeveelheid witte vervellingshuidjes die meestal eerder waarneembaar zijn dan de bladluizen zelf. Als je daar niet op let en de bladluizen kunnen zich verder ontwikkelen, gaat je aandacht misschien getrokken worden door de honingdauw. Plakkerige bladeren, gecombineerd met witte vervellingshuidjes wijzen ontegensprekelijk op bladluizen. In een later stadium gaat er zich op die plakkerige bladeren een zwarte schimmel ontwikkelen.

Er bestaan gevleugelde en ongevleugelde bladluizen. Vleugels worden door de bladluizen aangemaakt als dit nodig is dus enkel als dit functioneel belangrijk is worden vleugels ontwikkeld. Gevleugelde bladluizen komen vooral tot stand op het moment dat de bladluizen van waardplant moeten wisselen (in het voorjaar en in de herfst) en in de zomer op het moment dat een plant overbevolkt is geraakt. Zo kunnen ze dan uitwijken naar minder bevolkte planten. Meestal heb je op een plant maar enkele gevleugelde bladluizen, namelijk net als ze gemigreerd zijn of gaan migreren. Ze komen aan op de plant om daar nieuwe kolonies ongevleugelde bladluizen te stichten of vertrekken er om elders nieuwe kolonies op te richten.