Hoe lang werken aaltjes?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we een verschil maken tussen een grondbehandeling met aaltjes en een bladbehandeling.

Grondbehandeling

Ingeval van een grondbehandeling werken nematoden 6 weken in de grond op voorwaarde dat de grond voldoende vochtig blijft. Het is immers door het aanwezige vocht in de grond dat de nematoden zich kunnen voortbewegen, op zoek gaan naar een gastheer en zich daarin kunnen voortplanten. Nematoden die toegediend worden, moeten binnen 72 uren een gastheer vinden om te overleven. In droge gronden sterven de nematoden vroegtijdig af. Na 6 weken is de kans groot dat ze zelf geparasiteerd worden door bodemschimmels en/of andere van nature aanwezige nematoden.

We bestrijden larven van varenrouwmuggen, slakken, engerlingen, mieren, larven van de taxuskever en Emelten met behulp van een grondbehandeling met aaltjes.

Bladbehandeling

Bij een bladbehandeling is het een heel ander verhaal. Onderzoeken hebben uitgewezen dat 3 uur na de bladtoepassing, geen actieve nematoden meer op het blad waarneembaar zijn. De voornaamste redenen zijn: nematoden kunnen niet zonder vocht verder leven en verdragen geen UV- straling.

Aaltjes kunnen zich voortbewegen, zij het in geringe mate, maar niet op harde materialen zoals blad van planten. Vandaar het belang op de planten op voorhand vochtig te zetten en de behandeling ’s avonds uit te voeren op het moment dat de luchtvochtigheid het hoogst is.