Hagen snoeien: wanneer en hoe snoeien we de haag?

Welke maand snoei ik mijn haag? Van wanneer hagen snoeien? Tot wanneer hagen snoeien?

Simpele vragen maar het antwoord is vrij genuanceerd. De ideale snoeiperiode is namelijk verschillend van de haagsoort. Bovendien hangt het ervan af wat de bedoeling is van de haag. Wil je ze als strakke afscheiding of wil je bloeiende hagen voor de insecten?

Snoeimoment voor populaire haagplanten

Hierbij een overzicht van de meest voorkomende haagsoorten, waar je best op let als je snoeit en wanneer je idealiter snoeit. Hierbij moet gezegd dat de ideale periode soms in het broedseizoen van de vogels valt. Snoei daarom zoveel als mogelijk buiten het broedseizoen en controleer steeds op de aanwezigheid van vogelnesten in je haag vooraleer je snoeit.

Wanneer beukenhaag (Fagus sylvatica) snoeien?

Het beste is om beukenhaag twee keer per jaar te snoeien. In februari kan je fors terug snoeien als je dit wenst. Er zijn nog geen uitlopers en geen broedende vogels op dat moment. Idealiter snoei je mei-juni en een tweede keer augustus-september. Twee snoeibeurten zorgt ervoor dat de haag mooi dichtgroeit. Wil je maar één keer snoeien per jaar, doe je dit voor 21 juni (voor de langste nacht). Gebruik voor de snoei een heggenschaar (op batterij).

Beukenhaag behoudt zijn dor blad in de winter en geeft dus meer privacy dan haagbeuk die bladverliezend is. Beukenhaag is erg gevoelig aan de wollige beukenbladluis.

Heb je larfjes van gaasvliegen tegen beukenbladluis uitgezet, dan wacht je tot de bladluizen zijn opgeruimd of tenminste tot 3 weken na het uitzetten van de larven vooraleer je haag te snoeien.

Wanneer haagbeuk (Carpinus betulus) snoeien?

Voor haagbeuk gelden dezelfde regels van snoei als voor beukenhaag.

Wanneer ligusterhaag snoeien?

Liguster is een snelgroeiende haag en heeft twee snoeibeurten nodig. Snoei een eerste keer direct na de bloei en een tweede keer in februari-maart. Gebruik hiervoor een heggenschaar.

LaurierhaagLaurierhaag

Wanneer laurier snoeien?

Snoeien van laurier gebeurt in maart vooraleer de takken beginnen uit te lopen en in augustus-september. Wil je maar één keer snoeien, doe het dan in augustus-september. In het voorjaar kan je de haag tot op het hout terugsnoeien als de haag te breed is geworden.

De Portugese laurier groeit trager dan andere lauriersoorten. Daarom voldoet het om deze enkel in augustus -september te snoeien.

Wil je de laurierhaag hoger laten worden, top dan de haag niet meer en snoei enkel de zijkanten bij de jaarlijkse snoeibeurten.

Gebruik de snoeischaar om de lange scheuten uit te knippen of een elektonische heggenschaar.

Wanneer taxus snoeien?

Taxus kan je eigenlijk het heel jaar door snoeien als het niet vriest. Gezien het een trage groeier is, volstaat één snoeibeurt per jaar. Wil je zeker zijn van een volle haag, kan je ook twee keer snoeien. De aangewezen periode is tussen eind februari en half juli en een tweede keer in augustus - september.

Taxus verdraagt in tegenstelling tot andere coniferen wel een sterke terugsnoei, doe dit dan in februari als het niet meer vriest. Wil je maar één keer de taxushaag snoeien per jaar, doe het dan in augustus.

Taxus is een giftige plant. Snoeien doe je best met handschoenen en lange kleding om huidirritaties te vermijden.

Wanneer coniferen snoeien?

Californische cipres en Leyland cipres worden 2 x per jaar gesnoeid. De eerste maal voor 21 juni (liefst eind mei-begin juni) als er geen vogels in de haag broeden. In augustus snoei je een tweede maal. Snoei coniferen nooit later dan september, ze hebben tijd nodig om zich te herstellen.

Coniferen moeten goed bijgeknipt worden om ze mooi te houden. Teveel wegsnoeien in één keer zorgt voor groeistilstand en ongelijke vormen. Te grote coniferen kan je niet meer snoeien.

Door telkens de jonge scheuten te snoeien, worden er meer zijscheuten gevormd. Toppen doe je op het moment dat de hoogte 10 cm lager is dan de gewenste hoogte. Ook hier nooit toppen tot op het kale hout! Eénmaal getopt, moeten de coniferen jaarlijks getopt worden.

Hagen snoeien

Wanneer buxus snoeien?

De buxus wordt best twee maal per jaar gesnoeid. Idealiter gebeurt dit eind mei en begin september. Deze twee periodes zijn ook ideaal om tegelijk de rupsen van de buxusmot af te voeren. Meer weten over buxusmot?

Wil je de buxushaag sterk verjongen? Doe dit dan in februari of begin maart. Het kan tot 3 jaren duren vooraleer de plant zich herstelt omdat hij traag groeit. Gebruik een heggenschaar, dit geeft de minste snijwonden aan de bladeren. Een elektrische heggenschaar gaat vlugger maar geeft meer verbranding.

Schijnt de zon fel de dagen na het snoeien, dek de haag dan af met klimaatdoek of houd ze regelmatig vochtig.

Wanneer bloeiende hagen snoeien?

Bloeiende hagen zoals hulst, rozen, lavendel, zuurbes (Berberis darwinii), vuurdoorn (Pyracantha), meidoorn (Crataegus monogyna) moeten naargelang de bloeitijd op een ander moment worden gesnoeid.

Als je bloeiende hagen te veel en te strak snoeit, gaan ze niet meer bloeien. Bloeiende hagen laat je in het voorjaar groeien (ook voor de insecten en vogels) en snoei je pas na de bloei of nadat de vogels de vruchten hebben gegeten. Voor alle planten die voor 21 juni bloeien, geldt dat je ze direct na de bloei moet snoeien. Zo niet bloeien ze het jaar daarop niet meer. Planten die na 21 juni bloeien, moet je in februari snoeien.

Vogelnest

Hagen snoeien en bomen kappen in functie van de vogels

De beste periode om te snoeien is voor maart of na juli. Tussen maart en eind juli broeden de meeste vogels en kan je hun nesten verstoren of vernietigen door te snoeien. Er is echter geen vaste periode voor het broedseizoen. Sommige vogels hebben meerdere broedsels per jaar en gaan door tot in augustus.

Sommige grote vogels zoals bosuilen en blauwe reigers broeden al in februari. Er zijn ook vogels die elk jaar naar hetzelfde nest of dezelfde boom terugkeren zoals de zwaluw en de wielewaal. En er zijn vogels die hun nest een jaarrond gebruiken als rustplaats zoals de steenuil, maar die zal je niet in je haag aantreffen!

Mag je snoeien in het broedseizoen? Nesten van inheemse vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Je mag daarom niet snoeien en kappen op het moment dat de nesten gebouwd worden of bewoond zijn.

Wil je toch in het broedseizoen snoeien, controleer je hagen en bomen grondig op de aanwezigheid van vogelnesten vooraleer je begint. Als het om bossen gaat en er jaarrond nesten aanwezig zijn, is het niet evident om zonder overtreding werken uit te voeren.

Hoe snoeien, 10 tips & tricks

  1. Snoei nooit in de volle zon maar bij bewolkt weer om te vermijden dat de afgeknipte bladeren en jonge scheuten verschroeien. Het gebruik van een snoeischaar en mechanische heggenschaar zorgt voor minder verbranding dan een elektrische heggenschaar.
  2. Snoei niet tijdens vriesdagen want dan kan er vorstschade optreden.
  3. Snoei de zijkanten van de hagen lichtjes schuin zodat de onderste takken ook nog licht krijgen. De onderkant van de haag mag 10 cm breder zijn dan de bovenkant. Je snoeit best van onder naar boven.
  4. Als je haag nog niet op lengte is, snoei dan enkel de zijkanten van de haag en laat de top ongemoeid. Zo stimuleer je toch dat de haag dichtgroeit.
  5. Span met een touwtje een rechte lijn op de gewenste hoogte. Aangeraden wordt om een haag niet hoger dan 2 m te laten worden om ze nog eenvoudig te kunnen snoeien.
  6. Gebruik scherp snoeimateriaal, zo maak je minder ernstige bladwonden.
  7. Spuit de haag voor het snoeien nat met water. Ook dit zorgt voor minder verbranding van de gesnoeide blaadjes.
  8. Bij grootbladige hagen zoals Portugese laurier kan je kiezen om met de snoeischaar de takken door te knippen. Zo beschadig je de grote bladeren niet.
  9. Hoeveel snoei ik per keer weg van de haag? Dit is afhankelijk van de haagsoort. Eigenlijk wijst zich dat vanzelf uit. Laurierkers is een felle groeier, daarbij kan je tot 50 cm per jaar wegnemen. Cipressen verdragen geen sterke snoei dus daar snoei je kleine twijgen weg.
  10. Alle haagplanten (behalve coniferen) moeten na 10 tot 20 jaar worden teruggesnoeid tot op de stam. Op die manier verjong je de hagen en stimuleer je de bloei. Kort niet de hele haag in één keer in maar snoei in de loop der jaren andere delen. Zo behouden insecten en vogels hun leefgebied.

Hagen snoeien

Voor de eerste keer haagplanten snoeien

Heb je bladverliezende hagen geplant of haagplanten met blote wortel, dan snoei je de haag in de winter meteen na de aanplant. Sommige adviseren zowel de top van de haag als zijscheuten in te korten terwijl anderen opperen om enkel de zijkanten te snoeien en de bovenkant gerust te laten tot de gewenste hoogte bereikt is. Ik persoonlijk zou het laten afhangen van de gekochte planten. Zijn ze nog maar weinig vertakt, zou ik zowel de hoogste topjes als zijtopjes weg snoeien.

Heb je groenblijvende hagen geplant, wacht dan tot het voorjaar om de nieuwe hagen te snoeien. Meestal zijn dit planten met kluit of in pot geleverd. Ze zijn al meer uitgegroeid dan planten met blote wortel. Ze moeten dan niet meer getopt worden. Enkel de zijscheuten insnoeien. Als de haag een hoogte heeft bereikt van 10 cm lager dan de gewenste hoogte, snoei je de toppen voor de eerste keer flink in. Daardoor gaat de plant bovenin flink vertakken en ontstaat een dichte haag.