Effectieve micro-organismen (EM) in de tuin
ui-bodem

Een gezonde, levende bodem is de basis voor alles. Groenten en fruit worden sterker en gezonder maar ook gazon krijgt een veel beter wortelgestel.

Een bodem heeft vele aspecten, denken we maar aan de grondsoort (zand- leem-klei), de structuur van de bodem (luchtig, dichtgeslempt, korrelig), de zuurtegraad, de stikstof-fosfor-kalium (NPK) verhouding, het bodemleven enzovoort.

Effectieve micro-organismen

Als we het hebben over Effectieve micro-organismen (afgekort: EM), spreken we over de biologische aspecten van de bodem. Dit betreft:

  • Het bodemleven omvat alle in de grond levende kleine planten en dieren, wormen, schimmels, bacteriën, aaltjes, mijten, springstaarten enz.
  • Beworteling: geen of matige beworteling, oude wortels, beschadigde of gestoorde groei van wortels.

    TIP: Ingeval van herplant van bomen en struiken, is het interessant om de oude wortels in de grond te laten zitten. Rond en in de oude wortels bevindt zich een divers bodemleven dat bij herplant aan de jonge bomen een boost geeft, ze krijgen direct de juiste biotoop rond hun wortels. In tegenstelling tot wat vaak gedaan wordt, is het dus beter om de oude wortels in de grond te laten en daarop de nieuwe bomen te planten.
  • Soorten organische stof: makkelijk afbreekbare (bv Bokashi), moeilijk afbreekbare (bv gehakselde houtsnippers), matig stabiele en zeer stabiele organische stof.

    Humus is de meest stabiele organische stof die in de grond kan aanwezig zijn. Humus wordt veel moeilijker dan ander organisch materiaal afgebroken, het blijft lang in de bodem aanwezig, daarom noemen we het ‘stabiel’. De stabiliteit is echter niet absoluut omdat jaarlijks toch 2 % van de humus in de bodem wordt afgebroken. Humus kan zich in de grond binden met kleimineralen waardoor het klei-humuscomplex ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de bodem voldoende water en voedingsstoffen kan vasthouden in plaats van uit te spoelen.

    Humus is de voorraadkast van de plantenvoeding. Humus bevat regenwormen, insecten, schimmels en bacteriën. De beste humus komt voor in loofbossen op rijke grond. Humus is niet altijd hetzelfde samengesteld. Op heidegronden en in naaldbossen is de humus zuur, met bijna geen regenwormen en bacteriën maar vooral schimmels.

Gunstig en ongunstig bodemleven

Zoals je kunt lezen, wemelt het in de bodem van bodemleven. Dat kan gunstig of ongunstig bodemleven zijn. In de bodem is er een constante machtsstrijd gaande tussen de gunstige en schadelijke organismen.

Van nature is er een kleine groep gunstige micro-organismen en een kleine groep schadelijke micro-organismen in de grond aanwezig en een grote groep neutrale volgelingen. De volgelingen wachten af wie die overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen de overwinnaar.

Door het toedienen van Effectieve Micro-organismen met name Microferm gaan we gunstige bacteriën en schimmels in de grond toevoegen die zich in de bodem van nature razendsnel vermeerderen. We vergroten dus de groep van gunstige micro-organismen enorm waardoor we de neutrale volgelingen aan onze kant krijgen. Doordat de gunstige micro-organismen de overhand krijgen, wordt het bodemleven in het algemeen gezonder en krijgen schadelijke bacteriën en schimmels geen kans meer. Ze worden als het ware weg geconcurreerd.

Tip: Strooi in elk plantgat een handje vol lavameel. Lavameel geeft de Microferm nog een extra boost.