Alles wat je moet weten over rozenkevers!
rozenkeverlarven in gazon zijn engerlingen biogroei aaltjes en nematoden

Heb jij engerlingen in je gazon? Dan is de kans groot, dat het om larven van rozenkevers gaat. Rozenkevers zijn de kleinste kevers uit een reeks van frequent voorkomende soorten zoals junikever, sallandkever en meikever.

De rozenkevers zijn eigenlijk heel bijzonder. Zin om te ontdekken waarom? Lees dan hier verder…

Levenscyclus rozenkever

Saai, denk je misschien maar kennis van de levenscyclus is essentieel om de juiste bestrijding uit te voeren. De ontwikkeling van de rozenkever is een éénjarige cyclus, dit betekent dat ze op jaarbasis hun cyclus doorlopen van ei tot volwassen kever.

Laten we starten bij de larven in de grond. De piepkleine larfjes (Larvestadium 1) komen na gemiddeld 5 weken uit de eitjes en blijven in eerste instantie op het ei-niveau waar ze zich voeden met humusdeeltjes. Naarmate de larven groeien, gaan ze naar de oppervlakte kruipen en van de graswortels eten. Ze ontwikkelen hun drie larvestadia vooraleer ze in overwintering gaan. Het derde larvestadium eten ze het meest omdat ze in deze periode hun vetlichaam moeten vormen. Het opgeslagen vet is essentieel voor de latere ei- en zaadproductie als volwassen kevers. De eerste larven gaan ten vroegste de derde week van oktober in overwintering. Gemiddeld gezien zijn alle larven in overwintering eind november-begin december. Daarvoor kruipen ze dieper in de grond.

formaat grootte engerlingen larven rozenkever

De verpopping gebeurt gemiddeld rond de 3de week van april en duurt 4 weken. Dit kan variëren naargelang een warm of koud voorjaar. De verpopping gebeurt in de winterslaapcel. De mannetjes komen enkele dagen vroeger uit de pop dan de vrouwtjes. Zo zijn ze zeker op tijd om de vrouwtjes te bevruchten. In een tijdspanne van een week komen alle vrouwtjes voor de eerste keer bovengronds.

Rozenkevervrouwtjes beginnen ten vroegste in de laatste week van mei eitjes af te leggen. Heel speciaal bij rozenkever, is dat 85 % van de eitjes direct na bevruchting wordt afgelegd daar waar het vrouwtje uit de grond kwam. Hoe kan dit? Dit heeft alles te maken met haar vetlichaam. Het vrouwtje wacht om bovengronds te komen tot al haar eitjes in haar lichaam gerijpt zijn. De eerste keer dat ze bovengronds komt en bevrucht wordt, kruipt ze direct terug in de grond om al haar gerijpte eitjes af te leggen. Ze blijft in de grond tot de ei afleg voltooid is, dit kan variëren van 24 u tot meer dan een week.

Pas na de hoofd ei afleg volbracht is, gaat het vrouwtje terug bovengronds komen en rondvliegen om zich te voeden en nog de resterende eitjes (15%) af te leggen in de daarop volgende weken.

In een veldpopulatie zijn er meestal meer mannetjes dan vrouwtjes. De kevers die je ziet boven het gazon zijn grotendeels mannetjes, de vrouwtjes blijven dichter bij het grasoppervlak. De mannetjes voeren daar paringsdansen uit en bevruchten de aanwezige vrouwtjes.

Wat eet de rozenkever?

Volwassen rozenkevers voeden zich met bladeren van bomen zoals berk, eik, hazelnoot maar ook met bloemen van rozen en vruchten van kers. In principe merk je daar weinig van tenzij je veel rozenkevers hebt. Rozenkevers voeden zich ’s nachts.

De larven van rozenkevers voeden zich vanaf het tweede larvestadium met haarwortels en later met grotere wortels van gras en klavers. De grootste schade wordt aangericht door de larven in het derde larvestadium. Dit situeert zich tussen half augustus en eind oktober. Daarom wordt de schade in het gazon of grasveld pas zichtbaar in de late zomer en herfst. Sportvelden, golfbanen, gazons en grasland wordt getroffen.

volwassen rozenkever biogroei

Hoe herken ik rozenkever?

De volwassen rozenkevers herkennen

De aanwezigheid van de rozenkever is het gemakkelijkst te herkennen aan de paringsdansen die uitgevoerd worden door de mannetjes. Op zonnige dagen vliegen ze tussen 10 u tot 14 u in zwermen boven het grasveld. De vrouwtjes blijven op het grasoppervlak zitten en worden zo bevrucht.

Dit zwermgedrag vindt plaats gedurende de korte levensduur van de kevers: gemiddeld tussen de tweede week van mei en de derde week van juni. Dit schommelt afhankelijk van een koud of warm voorjaar.

Als je uit huis werkt, merk je deze vluchten meestal niet op. Maar diegenen die wel thuis zijn, kunnen dit fenomeen – typisch voor de rozenkever – niet missen.

De larven van de rozenkevers herkennen

Gezien de rozenkever een eenjarige cyclus heeft zijn alle larven ongeveer even groot of beter gezegd even klein, max. 2 cm! Dit in tegenstelling tot de junikever en meikever waar je verschillende maten van larven in de grond vindt omdat de larven twee tot vier jaren in de grond aanwezig zijn.

Door de aanwezigheid van de larven, komen kraaien en andere vogels in het gras pikken. Dit veroorzaakt bijkomende schade.

Rozenkever bestrijden

Hoe kun je rozenkever bestrijden? Dit doe je het best op een biologische manier door de combinatie van een rozenkeverval en aaltjes tegen rozenkever op de juiste moment toe te passen.

De rozenkeverval

De rozenkeverval lokt via een feromoon de rozenkevers naar de feromoonval. Het is een essentieel hulpmiddel om de cyclus van de kever te monitoren. Er zit altijd wat speling op de momenten dat de verpopping begint, de eerste kevers vliegen en de hoogtepiek in de vlucht aanbreekt. Dit verschilt naargelang de temperatuur van het voorjaar en de plaats waar jij je bevindt. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer bij jou de hoogtepiek plaats heeft. Dit is op de moment dat je de meeste rozenkevers wegvangt.

Tussen de ei afleg en het begin van larvestadium 2 verlopen gemiddeld 8 weken, dit schommelt ook met de temperaturen. Gemiddeld verschijnen de larven in stadium2 vanaf de vierde week van juli. De behandeling met aaltjes kan vanaf dan uitgevoerd worden. Let op: dit zijn gemiddelden. Vandaar het belang van de monitoring op jouw terrein.

De rozenkeverval vangt massa’s kevers weg. Op die manier wordt de vraatschade van de volwassen exemplaren ook beperkt.

Aaltjes tegen rozenkever

De larven van de rozenkever kan je bestrijden met B-green aaltjes. De aaltjes worden geleverd in een kleisubstantie die je oplost in water en vervolgens in de juiste verdunning aangiet of verspuit over het gazon met een nematodenspuit. De aaltjes gaan de larven van de rozenkever binnen dringen en deze bacterieel vergiftigen.

Er zijn twee belangrijke elementen waar je rekening moet houden:

  • De aaltjes op de juiste moment gebruiken namelijk vanaf de laatste week van juli-tot half oktober. De beste periode om te behandelen is tussen eind juli en half augustus omdat de larven dan nog in larvestadium 2 zijn.
  • De grond moet vochtig zijn en blijven gedurende twee tot vier weken. Zonder vochtige grond kunnen aaltjes niet goed werken.

Meer weten? Lees hier alles over aaltjes!

Rozenkever chemisch bestrijden

Het heeft totaal geen zin om de volwassen rozenkever chemisch te bestrijden. Zoals je uit de levenscyclus kan afleiden, wordt het merendeel van de eitjes afgelegd gedurende de eerste dag nadat de vrouwtjes bovengronds zijn gekomen. Dus voordat je merkt dat de rozenkevers actief zijn, is de schade al aangericht. De volwassen kevers kunnen ook niet bestreden worden gezien ze enkel gedurende enkele uren per dag bovengronds vliegen en de rest van de tijd zich schuil houden in de grond. Chemische bestrijdingsmiddelen tegen de larven van rozenkever zijn niet meer voorhanden voor particulier gebruik en ook niet toegelaten in commerciële teelten.

Ook interessant om te lezen: