Chrysop kaartjes in mijn kamerplanten
  • Ik heb last van spint op kamerplanten!
  • Ik heb last van trips op kamerplanten!
  • Ik heb last van bladluis op mijn kamerplanten!
  • Ik heb last van wolluis op mijn kamerplanten!

Het kan allemaal voorkomen als je kamerplanten in huis hebt en zeker als je een Urban Jungle hebt gecreëerd. Vooral spintmijten en trips vormen een veel voorkomend probleem op kamerplanten, exotische planten en tropische planten. Dit is niet zo vreemd want kamerplanten zijn in feite buitenplanten ergens in de wereld en wij plaatsen ze in een kunstmatige biotoop.

Controleer regelmatig je kamerplanten op een mogelijke aantasting. Hoe sneller je ingrijpt, hoe beter.

wolluis op kamerplant
spintmijten op kamerplant
trips aantasting op Monstera

Kamerplanten beschermen met Chrysop

Niet alleen trips maar dus ook spint, wolluis en bladluis kan vanaf nu met hetzelfde nuttig insect worden aangepakt. We bieden je kaartjes aan met eitjes van chrysopa. Chrysopa is een inheems insect dat voorkomt in België en Nederland.

De Chrysop larven die uit de eitjes komen, zijn echter zeer polyfaag (d.w.z. dat ze zich voeden met zeer uiteenlopende insecten). Zo eten ze o.a. spintmijten, tripslarven, bladluis, wolluis, rupsen, eitjes van vlinders en nog veel meer.

Hoe Chrysop gebruiken?

Chrysop is zeer eenvoudig in gebruik. Het enige wat je moet doen, zijn de kaartjes ophangen aan de stengels van aangetaste planten in de omgeving van de schadelijke insecten. Wanneer de larven uitkomen, gaan ze zich verspreiden over de planten en de schadelijke insecten zoeken en opeten. De larven blijven enkele weken in larvestadium. Gedurende deze periode voeden ze zich met de aanwezige plaaginsecten.

wolluis dat opgegeten wordt door Chrysopa

Hoeveel kaartjes van Chrysop moet ik ophangen?

Voor planten kleiner dan 40 cm volstaat 1 kaartje per plant. Grotere planten vragen 2 tot 3 kaartjes per plant. Heb je een zware aantasting, hang dan extra kaartjes per plant.

Als je probleem niet is opgelost of je ziet geen verbetering na 2 weken, heb je hoogstwaarschijnlijk te weinig kaartjes opgehangen in verhouding tot de aantasting. Hang dan na 2 weken nieuwe Chrysop kaartjes uit. De aanwezige larven gaan immers op dat moment verpoppen en zich dus niet meer voeden met de plaaginsecten.

Voordelen van Chrysop

  • Het bestrijdt verschillende plaaginsecten tegelijk
  • Ook bruikbaar als je maar enkele kamerplanten hebt
  • Heel het jaar rond beschikbaar
  • Zeer snel en eenvoudig op te hangen in de planten
  • Eet zowel kleine als grote larven van trips
  • Minder kennis nodig van de schadelijke insecten

kamerplant met spint

Bladschade blijft zichtbaar op je kamerplanten

Spint en trips zuigen plantensappen uit de bladeren van de kamerplanten. Ingeval van spint krijgen de bladeren in eerste instantie gele puntjes die nadien overgaan in een volledige vaalgeel of bruingeel verkleuring van het blad.

Bij trips kan de schade zeer uiteenlopend zijn naargelang de kamerplant soort. Trips kan net als spint een vale verkleuring geven maar ook grijsverkleuring van het blad is mogelijk, evenals kurkvorming aan de onderkant van vlezige kamerplanten. Typisch voor trips zijn de uitwerpselen die zichtbaar zijn als zwarte puntjes.

Bij wolluis zien we dan weer een andere esthetische schade met name witte wollige plekken die ontstaan in de oksels, tussen stengels of op de bladeren zelf.

Deze plaaginsecten zorgen voor onherstelbare esthetische schade aan de bladeren. De bladschade die de trips of spint veroorzaakt heeft, blijft aanwezig. De schadelijke insecten worden gegeten door Chrysop maar hierdoor wordt de veroorzaakte bladschade niet herstelt. Eénmaal de plaag bestreden is, kan je de felst aangetaste bladeren wegsnoeien of ze gewoon laten hangen en eens afwassen met een sopje water en groene zeep.

Uitleg afbeelding: De oude bladeren behouden de schade maar de nieuwe blaadjes zijn frisgroen. Hieraan merk je dat je spintplaag is opgelost. Kweekzakjes tegen spint geven nog 5 weken bescherming.

trips aantasting op kamerplant

Bladschade vermijden dankzij kweekzakjes van nuttige insecten

Om bladschade te vermijden – wat het meest interessant is bij kamerplanten – kan je preventief werken met nuttige insecten. We hebben een preventief systeem van kweekzakjes zowel tegen spint als tegen trips. Kweekzakjes tegen trips en kweekzakjes tegen spint worden gebruikt na een aantasting als nabehandeling of preventief om bladschade te vermijden.

Uit de kweekzakjes lopen gedurende 5 weken langzaam roofmijten uit. Hierdoor zijn er tijdens die periode steeds roofmijten op de kamerplanten die een beginnende plaag van spint of trips direct in de kiem kunnen smoren. Op deze manier wordt er weinig of geen bladschade veroorzaakt. Wil je blijvende bescherming genieten, moet je om de 5 weken de kweekzakjes vervangen.

Tip: wil je meer info om je kamerplanten ziektevrij te houden, lees dan onze kamerplantengids.