De core business van Biogroei is natuurlijke bestrijding. Met onze natuurlijke bestrijdingsproducten ondersteunen we de natuur daar waar nodig is. Hiervoor hebben we een groot gamma feromoonvallen en een nog groter gamma nuttige insecten waardoor de meeste plagen op een biologische manier kunnen worden opgelost, zonder gebruik te maken van gif.

Anderzijds is onze filosofie dat je preventief moet werken en bestrijden zoveel mogelijk moet vermijden. Met kleine maatregelen kan je grote stappen vooruit zetten zonder dat dit geld moet kosten. Daarom willen we je maandelijks enkele tips geven die je doen beseffen hoe ‘eenvoudige’ maatregelen kunnen bijdragen tot een meer duurzame en natuurlijke oplossing. En zoals de spreuk het zegt: als we dit met zijn allen doen, vele kleintjes maken een groot! .

Wees nieuwsgierig en volg onze tips vanaf nu tot in augustus 2020 elke maand op!

Natuurlijke bestrijding van bloedluizen bij kippen en siervogels

In september zijn de bloedluizen nog volop actief in de kippenhokken en volières. Ze verdwijnen eigenlijk nooit maar in de winter zijn ze in buitenhokken maar met kleine aantallen aanwezig waardoor ze minder zichtbaar en schadelijk zijn. Misschien heb je onze producten zoals Chickenheppie en diatomeeënaarde tegen bloedmijten reeds toegepast en is de aantasting momenteel weer onder controle. Maar hoe bereid je je voor naar volgend seizoen?

Belangrijke tips om nieuwe aantastingen van bloedmijten te voorkomen:

  1. Bloedmijten worden vooral door wilde vogels in het kippenhok gebracht. Probeer dit te vermijden door de kippenren af te schermen met een vogelnet zodat de wilde vogels niet bij het eten van de kippen en in het kippenhok kunnen komen.
  2. Koop je nieuwe vogels of kippen, controleer ze vooraf op de aanwezigheid van bloedmijten door ze enkele weken in quarantaine te plaatsen.
  3. Grijp snel in als er bloedmijten zijn en wacht niet tot het een plaag is geworden! De aanwezigheid van bloedmijten kan je opvolgen door vanaf maart een bloedmijtenval op te hangen. Deze boedmijtenval werkt op basis van feromonen en trekt zowel de mannelijke als vrouwelijke bloedmijten aan.
  4. Als je bloedmijten hebt, moet je al je hokken behandelen. Het heeft geen zin enkel het meest aangetaste hok te behandelen. Bloedmijten kunnen immers zeer lange afstanden afleggen op zoek naar bloed waardoor alle hokken snel besmet worden.

ChickenHeppie

Koop een kippenhok in functie van bloedmijtenplagen

Heb je nog geen kippen of vogels maar wil je er wel aankopen op korte termijn. Houd dan bij de aankoop van je kippenhok of volière al rekening met bloedmijten. Preventieve maatregelen:

  1. Koop een kippenhok met gladde wanden. Zo kan je de wanden gemakkelijk reinigen met detol of een ander ontsmettingsmiddel indien nodig.
  2. Kit de kieren en spleten vooraf af want daarin gaan de bloedmijten schuilen.
  3. Zorg dus voor een hok met zo weinig mogelijk hoekjes en kantjes.
  4. Als je het kippenhok in een deel van een stal of ander bijgebouw maakt of plaatst, moet je beseffen dat de bloedmijten ook in heel de stal of bijgebouw kunnen huizen. Dit maakt bestrijding zeer kostelijk en bijna onmogelijk.