Blog

 1. Alles wat je moet weten over rozenkevers!

  rozenkeverlarven in gazon zijn engerlingen biogroei aaltjes en nematoden

  Heb jij engerlingen in je gazon? Dan is de kans groot, dat het om larven van rozenkevers gaat. Rozenkevers zijn de kleinste kevers uit een reeks van frequent voorkomende soorten zoals junikever, sallandkever en meikever.

  De rozenkevers zijn eigenlijk heel bijzonder. Zin om te ontdekken waarom? Lees dan hier verder…

  Lees meer »
 2. Heerlijk om te genieten van een natuurlijke zwemvijver!

  zwemvijver zelf bouwen

  Afgelopen jaar heb ik zelf een natuurlijke, biologische zwemvijver aangelegd en wil mijn ervaringen graag met jullie delen! Ik ben namelijk super tevreden van het resultaat en van de biologische vijverproducten die ik gebruik.

  Lees via deze blog hoe je zwemvijver te onderhouden. En dat op een zuivere, biologische manier, helemaal gifvrij! Een frisse duik was nog nooit zo aangenaam ;-)

  Lees meer »
 3. Werk dit jaar preventief tegen de bloedmijten!!

  bloedluizen bij kippen

  Ben jij ook één van die velen die vorig jaar last hadden van bloedmijten? Bloedmijten, ook bloedluizen genoemd, zijn standaard in elk dierenverblijf aanwezig. De meesten hebben al ondervonden dat vooral kippen, duiven en volièrevogels veel last kunnen hebben van bloedmijten maar ook konijnen, reptielen, cavia’s en andere knaagdieren kunnen deze metgezellen bij zich dragen.

  Hoe warmer de zomers, hoe explosiever de bloedmijten zich ontwikkelen.

  Lees meer »
 4. Pak pruimenmot en fruitmot preventief aan!

  schadebeeld fruitmot pruimenmot

  Pruimenmot en fruitmot hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze veroorzaken allebei wormstekigheid in vruchten, zij het wel in andere vruchten. De pruimenmot tast pruim, perzik, abrikoos en mirabellen aan. De fruitmot is één van de grootste schadebrengers in appelen en peren, maar tast ook walnoten aan.

  Lees via deze blog hoe en wanneer je de strijd kan aangaan met deze beide motten. En dat op een biologische manier, helemaal gifvrij!

  Preventie met feromoonvallen

  Hoe langer hoe meer zijn de feromoonvallen bekend bij de hobbytuinder. Deze vallen bevatten een feromoon die de geur afgeeft van de vrouwelijke mot. De mannelijke motten, aangetrokken door de sexgeur van de wijfjes, worden dan in de val gelokt.

  Meer info hierover vind je op onze website via: Deltaval Fruitmot en Deltaval Pruimenmot.

  biogroei feromoonval fruitmot

  De essentie van de feromoonval = op tijd ophangen!

  De cruciale vraag is: wanneer vliegen de eerste pruimenmotten en fruitmotten uit? Het is namelijk de bedoeling dat we de feromoonvallen hangen voordat de eerste vlucht uitrukt. Als je de eerste weken niets vangt in je feromoonval, kan je gerust zijn…de vluchten zijn dan nog niet begonnen.

  Als je echter de eerste dagen na het uithangen van de feromoonvallen al mo

  Lees meer »
 5. Vijf voordelen van een ecologische tuin!

  moestuin

  Ecologisch of biologisch tuinieren… er wordt tegenwoordig veel over geschreven en gesproken, omdat we beseffen dat het tijd is voor verandering. Niet alleen de klimaatopwarming, maar ook corona, heeft veel mensen gemobiliseerd en bewust gemaakt van de hoogdringendheid tot verandering. Biologisch tuinieren is één van de noodzakelijke pistes die moet bewandeld worden en biedt talrijke voordelen. Het nieuwe tuinjaar dat

  Lees meer »
 6. Biodiversiteit...Wat? Hoe? Waarom?

  Biodiversiteit biogroei waterpartij riet

  Biodiversiteit of biologische diversiteit omvat eigenlijk simpelweg al het leven op aarde van miniscuul klein tot immens groot, ook wij maken als soort deel uit van de totale biodiversiteit. Er is diversiteit in ecosystemen, denken we maar aan de zee, een rivier, een bos, een poel, een moestuin, een composthoop. Het zijn allemaal verschillende milieus met hun eigen leven en interacties tussen dit leven.

  spinneweb druppel biodiverse tuin

  Maar er is ook genetische biodiversiteit tussen soorten die op aarde leven (dieren, planten, algen, bacteriën, virussen…) en tussen individuen van eenzelfde soort (mensen verschillen in grootte, kleur, karakter…). Over heel de wereld zijn nu ongeveer 1,9 miljoen soorten bekend, maar dit zou slechts een klein deel van de feitelijke soortenrijkdom zijn.

  Wat is het belang van biodiversiteit?

  Biodiversiteit is voor ons van levensbelang. Het betekent LEVEN op aarde.

  De aarde biedt ons water, lucht, voedsel, bouwmaterialen, natuurlijke textielvezels, actieve bestanddelen voor geneesmiddelen, bestuiving en plaagbestrijding. Om dit in stand te houden, moeten wij zorg dragen voor de aarde zodat de ecosystemen optimaal kunnen functioneren en wij kunnen genieten van de positieve effecten van biodiversiteit.

  Meer biodiversiteit zorgt voor minder plagen.

  Elk ecosysteem vormt een web waarbij elke schakel belangrijk is en de webben zijn

  Lees meer »
 7. Spitsmuizen zijn geen gewone muizen!

  Verschil spitsmuis en muis

  De winter is de tijd dat we vaak geconfronteerd worden met muizen in huis. Voor velen onder ons is een muis een muis en moet ze zo snel mogelijk weg. Ze geven stankhinder, laten poep achter en verspreiden ziekten. Nochtans een muis is niet zomaar een muis.

  Na het lezen van deze blog ga je makkelijker de soorten van elkaar kunnen onderscheiden.

  verschillende soorten muizen

  Muis of (huis)spitsmuis?

  Er zijn muizen en spitmuizen. De spitsmuizen zijn zelfs beschermd en mogen dus niet gedood worden, enkel geweerd.

  Er zijn 5 verschillende spitsmuizen in ons land bekend: de dwergspitsmuis, de bosspitsmuis, de waterspitsmuis, de veld- en huisspitsmuis. Daarnaast zijn de meest voorkomende muizen: de huismuis, de bosmuis en de dwergmuis.

  De spitsmuizen die in huizen voorkomen, zijn voornamelijk veld- en huisspitsmuizen. Buiten hebben spitsmuizen een nuttige functie als insecteneter. Bovendien zijn ze zelf voedsel voor uilen zoals de ransuil en kerkuil. Net zoals alles maken ze deel uit van de

  Lees meer »
 8. Zelf vogelvoer maken | 4 recepten

  zelf vogelvoer maken

  Onze inheemse vogels worden in de winter best bijgevoederd. Op dit moment zijn er nog weinig of geen bessen en onkruidzaden. Misschien hier en daar nog wat afgevallen appels en sierappeltjes. Vogels appreciëren het als we ze voederen.

  Lees in deze blog over de eetgewoontes van onze inheemse vogelsoorten.

  Lees meer »
 9. Hoe trekken we zoveel mogelijk vogels aan?

  vogels aantrekken in je tuin

  Een wereld zonder vogels kunnen we ons niet voorstellen. We vinden het zalig om met vogelgefluit wakker te worden of aan het water te zitten turen naar de watervogels die passeren. Ze zorgen dat we ons meer ontspannen en gelukkiger voelen. Maar vogels zijn ook een essentieel onderdeel van ons Eco-systeem. Welk nut hebben vogels in onze tuin?

  fazant
  Een fazant op bezoek in de Biogroei-tuin

  Vogels hebben in onze tuinen twee belangrijke functies:

  1. Vogels verspreiden zaden
  2. Vogels eten bessen. De zaden kunnen ze niet verteren en poepen ze weer uit. Doordat vogels soms grote afstanden afleggen, verspreiden ze de zaden en plantensoorten met hun poep. Dit is zeer belangrijk want zo komen planten terug op plaatsen terecht waar ze verdwenen waren of waar ze nooit geweest zijn.

  3. Vogels houden het insectenbestand in balans
  4. Vogels eten bladluizen, rupsen,

  Lees meer »
 10. Tijd om zelf een insectenhotel te bouwen?!

  Bijenhotel detail 500x200

  We zijn maand oktober. Nu de activiteiten in de tuin verminderen maar er -hopelijk- toch nog mooie, warme dagen aankomen, is dit de ideale moment om een insectenhotel te bouwen.

  Het ontwerp ervoor bedenken, het uittekenen en de uiteindelijke uitvoering ervan is een leuke activiteit om samen te doen met (jongere) kinderen. Of alleen, om eens helemaal tot rust te komen.

  SOLITAIRE BIJEN ZIJN GROOT IN AANTAL

  Er zijn zo’n 360 soorten solitaire bijen die op verschillende momenten kunnen uitkomen. 70 tot 80 % van de wilde bijensoorten leven in de grond. Gebruik dus geen javel of andere schadelijke producten. 20 % leven bovengronds, in holle plantenstengels, in hout, muurspleten en insectenhotels.

  HUN LEVEN IS KORT MAAR VRUCHTBAAR

  De volwassen vrouwelijke bijtjes leven maar een zestal weken, de mannetjes sterven af na de paringstijd. Tijdens haar korte leven, legt het vrouwtjes meerdere eitjes af per buisje met telkens daartussen een propje van nectar en stuifmeel.

  Elke nestcel bestaat uit 1 eitje met voedsel en wordt afgesloten met blad, modder, haren, hars e.d. Na eiafleg worden de buisjes of boorgaatjes dicht gemetseld. De larve komt na enkele dagen al uit en voedt zich met het stuifmeel. Ze overwinteren in de buisjes als voorpop, pop of cocon. Als de jonge bijtjes het volgende jaar uitkomen, maken ze de afsluitprop terug open.

  Mogelijks zie je al vroegtijdig gaatjes die open gemaakt zijn. Dit kan om allerhande redenen gebeuren. Hierdoor kunnen parasiterende sluipwespen binnen dringen . Om deze parasieten te misleiden wordt meestal de eerste broedcel in het buisje leeg gelaten.

  STUIFMEEL EN NECTAR IS NOODZAKELIJK VOEDSEL

  Je leest het, de solitaire bijen hebben stuifmeel en nectar nodig. Zorg dus ook voor voldoende voedselaanbod. Nestgelegenheid creëren en voedsel aanbieden in de vorm van bloeiende planten gaat uiteraard hand in hand.

  De wilde bijensoorten kunnen opgesplitst worden in voorjaars-, zomer- en nazomersoorten. Daarom is het belangrijk dat je bloeiende planten hebt van begin maart tot eind september. Ook je gazon kan rijk zijn aan bloeiende planten zoals paardenbloem, boterbloem, wit duizendblad maar zeker ook witte en rode klaver zijn interessante voedingsbronnen voor de bijen.

  Durf loslaten

  Door stukjes gazon niet meer te maaien of bepaalde periodes niet meer te maaien, krijgen deze bloemen de kans om tot bloei te komen.

  Solitaire bijen kunnen zowel in de stad als in de groene rand gedijen als we maar voldoende voedselaanbod voorzien. De soorten solitaire bijen die je aantrekt, hangt samen met de voedsel variëteit die aanwezig is. Klokjesbijen hebben wilde klokjes uit de natuur nodig of campanulasoorten in de siertuin. Rononkelbijen verzamelen enkel stuifmeel van planten uit de ranonkelfamilie zoals boterbloemen en metselbijen hebben nood aan vroeg stuifmeel en nectar zoals hazelaar, wilg en fruitbomen.

  HUN FOERAGEERAFSTAND IS BEPERKT

  De meeste solitaire bijen kunnen maar een korte afstand vliegen. Daarom mag de afstand tussen het insecthotel en de bloeiende planten niet te groot zijn; idealiter is het niet groter dan 50 tot 100 m. De grote rosse metselbijen en gehoornde metselbijen kunnen wel tot 600 m ver vliegen om voedsel te zoeken. De Ranonkelbijen en klokjesbijen daarentegen vliegen maximum 150 tot 200 meter rond de nestplaats.

  BELANGRIJKSTE PRINCIPES VOOR HET MAKEN VAN EEN INSECTENHOTEL

  Gebruik hout zonder splinters. Hardhout is het beste.

  Bamboe

  Als je bamboebuisjes maakt, maak ze maximum 10 cm diep en zorg dat ze aan de achterkant dicht zijn. Zorg dat ook hier geen splinters meer aanwezig zijn, hieraan kunnen de bijen hun vleugels scheuren. Bamboe is voor mij de beste optie maar je kan ook gebruik maken van stengels van zonnebloemen, aardperen of polygoonstokken. Deze drogen wel extreem waardoor je na een tijd moet bijvullen.

  Boorgaten

  Boorgaten die je in houtblokken maakt, moeten tussen 0.2 en 1 cm groot zijn, niet groter. Je kan in grote houtblokken verschillende maten van gaatjes maken (gegroepeerd per maat) of verschillende houtblokken gebruiken waarin telkens een ander diameter boorgaten wordt gebruikt.

  Uit onderzoek blijkt dat gaatjes van 4 mm het meest bewoond worden. Deze boorgaten kunnen zowel door kleine exemplaren van grotere bijensoorten (zoals de metselbijen) als door kleinere bijensoorten (zoals ranonkelbijen en klokjesbijen) gebruikt worden.

  Boor de gaten met de draad van het hout mee. Gedroogde houtblokken van eik, esdoorn, es of beuk zijn geschikt.

  Andere materialen

  Gebruik ook andere materialen zoals denappels, houten planken, leem of plantenresten…Op die manier ga je ook andere insecten aantrekken zoals o.a. oorwormen, lieveheersbeestjes en spinnen.

  Beschutting

  Zorg voor een dak dat waterbestendig is en voldoende oversteekt, zo blijft het insectenhotel droog.

  Hang het insectenhotel in de zon en uit de regen. Het zuiden is de beste oriëntatie.

  Het beste is om insectenhotels om de 4 jaar te vervangen. Dit is vooral belangrijk om ziektes te vermijden. Oude insectenhotels ruim je dan op.

  plan insectenhotel biogroei 400px

  START VAN INSECTENHOTEL IN DE BIOGROEITUIN

  We zien onze stapel paletten maar groeien, daarom hebben we besloten deze nuttig te besteden en hiermee een insectenhotel te bouwen. Vooreerst heb ik een plan uitgewerkt hoe het insectenhotel moet opgebouwd worden.

  Dan begint het zoeken naar de juiste materialen. Gelukkig hebben we veel in huis, of beter gezegd in de tuin! Terracotta potjes waren nergens nog te koop. Dus daarvoor zoeken we nog een alternatief.

  Tegenwoordig heb je ook plastic paletten. Zo eentje hebben we gebruikt als basis. Dit zorgt ervoor dat de houten paletten die er bovenop gestapeld worden, droog blijve

  Lees meer »
 11. Oogsten en oogst bewaren

  Oogsten en oogst bewaren

  Het is belangrijk om te weten wanneer je welke groenten best zal oogsten. Je hebt er immers hard voor gewerkt en oogsten is dan ook een welverdiende beloning!

  Hoe zie ik dat een groente pluk klaar is?

  bloemkool

  Belangrijk hierbij is om te weten dat de rijpheid van een vrucht of gewas, niet vanzelfsprekend ook de juiste oogsttijd is. De meest courante soorten op een rijtje:

  • Sommige groenten moet jong geoogst worden. Ze zijn uiteraard dan niet rijp maar als je ze laat rijpen, hebben ze hun smaak en voedingswaarde verloren. We denken hierbij aan peultjes (als je deze laat rijpen, worden het erwtjes wat niet de bedoeling is van peulen), jonge courgettes zijn veel lekkerder dan grote en rijpe courgettes (hoe kleiner en jonger dus, hoe lekkerder van smaak), radijsjes zijn lekkerder jong geoogst maar ook komkommers en aubergines.
  • Bij sommige groenten worden de stengels of bladeren geoogst. Vanzelfsprekend mag je in die gevallen niet wachten tot de planten rijp zijn maar oogst je jong zodat ze zacht en smaakvol zijn. We denken hierbij aan basilicum, rucola, snijsla, pijpui, …
  • Kropsla is een slasoort die een krop maakt. Deze moet worden geoogst vooraleer de krop gaat opschieten. Na opschieten is de sla veel te hard geworden en niet meer eetbaar. Je kan er dan nog wel soep van maken.
  • Koolsoorten oogst je als de kolen vol en mooi gevormd zijn. Regelmatig controleren zeker bij bloemkool en broccoli want ze kunnen gemakkelijk opschieten en dan zijn ze niet meer lekker. Bij koolsoorten zoals bloemkool, witte kool en rode kool kan je enkel de hoofdkool oogsten en mag je de planten vervolgens uittrekken. Broccoli vormt hierop een uitzondering. Als de hoofdknop van broccoli geoogst is, laat je de planten best staan. Er komen nog veel zijknoppen aan de plant die je ook nog kan oogsten.
  • Tomaten, paprika’s en pompoenen worden geoogst als ze rijp zijn. Tomaten krijgen een rode of gele kleur. Paprika’s zijn allemaal eerst groen en kleuren vervolgens geel, oranje of rood naargelang de soort die je geplant hebt. Pompoenen zijn rijp als de schil verhard is en de aanhechting met de plant geel verkleurd is.
  • Bonen worden jong of rijp geoogst. Dit is afhankelijk of je ze als groene boon wilt eten of als witte boon. Als je groene bonen niet oogst, komt hierin zaad met name witte boontjes. Als je de witte bonen wilt eten, laat je ze eerst rijp worden. Op het moment dat de groene schil van de boon geel en droog is geworden, kan je ze oogsten. De meeste mensen eten echter de boontjes groen. Er zijn veel variëteiten op de markt, van heel fijne boontjes tot grovere soorten. De algemene regel is dat je groene bonen oogst vooraleer er witte boontjes in gevormd worden.
  • Uien en aardappelen zijn rijp als het loof vergeeld is. Het loof van uien valt al snel plat op de grond. Op dat moment gaan de uien dikken. Als het loof volledig is afgestorven, kunnen de uien geoogst worden. Uien moeten gedroogd worden in de wind vooraleer je ze kan stockeren.
  • Pepers kunnen in elk stadium gegeten worden maar zijn het lekkerst als ze hun volle kleur hebben en volledige grootte.
  • De meeste fruitsoorten oogst je ook al ze volrijp zijn. Druiven kunnen vrij lang aan de takken blijven hangen. Als je ze overrijp laat worden, kan je er sap van maken of gebruiken als basis voor andere drankjes.

  Wanneer oogsten in de dag?

  Oogsten doe je best in de ochtend als het nog niet warm is. De groenten zijn dan fris, vol vocht van de nacht en hebben een krispige textuur. In de loop van de dag gaan de meeste planten slap hangen van de zon.

  Als je aardappelen wilt oogsten, doe je dit best als de grond niet te nat is. Anders blijft er veel aarde aan de aardappelen hangen. Kies dus het juiste moment! Aardappelen doe je in een bak en laat je enkele dagen drogen. Na enkele dagen kan je de overtollige aarde verwijderen van de aardappelen en vervolgens stockeren.

  Welke groenten zijn gevoelig aan nachtvorst?

  klimaatdoek tegen nachtvorst

  De oogstperiode is niet alleen afhankelijk van de rijpheid van de vruchten maar ook van hun winterhardheid en of ze dus tijdens de winterperiode al dan niet in de moestuin kunnen blijven staan.

  Sommige groenten worden zelfs beter na een eerste nachtvorst. Hierbij denken we aan koolsoorten waaronder boerenkool en spruiten, ze worden nadat ze nachtvorst hebben gehad zachter en zoeter van smaak. Maar ook pastinaak, rode biet en wortelen kunnen gerust in de winter in de grond blijven als het niet zwaar vriest.

  Selder en knolselder kunnen een lichte nachtvorst verdragen maar ingeval het zwaarder vriest, moeten ze toch geoogst worden. Winterprei kan vanzelfsprekend ook in de moestuin blijven. De winterprei herneemt zijn groei in het vroege voorjaar en moet geoogst worden tegen eind maart, begin april om te vermijden dat hij doorschiet.

  lampje

  Doorschieten betekent dat er een harde kern in het midden van de preischacht komt waardoor deze niet meer kan gebruikt worden. Als je de prei laat doorschieten, ontstaat nadien de bloem die preizaad geeft voor het volgend seizoen.

  Om groenten te beschermen tegen een lichte nachtvorst, zijn er allerlei mogelijkheden: dekens, jute zakken, karton, een pak stro en klimaatdoek zijn enkele mogelijkheden. Ik zelf gebruik stro en klimaatdoek en kan wortelen, rode bieten en pastinaak tot het voorjaar oogsten. Het is zeker de moeite om de groenten af te dekken want in het algemeen zijn onze winters zacht.

  Zuiderse groenten zoals tomaten, komkommers, bonen, pompoenen, courgettes, paprika’s en aubergines zijn erg vorstgevoelig. Ze worden – ook in een kas – verwoest door de eerste nachtvorst. Groene tomaten die volgroeid zijn en al een lichte kleur vertonen, kan je nog oogsten voor de eerste nachtvorst. Als je ze in een bak legt, bedekt met krantenpapier gaan ze nog rood kleuren. De smaak is echter veel minder dan bij tomaten die je in de zomer oogst, gerijpt aan de planten.

  Tips v

  Lees meer »
 12. Coloradokeverlarven zijn nu te bestrijden met aaltjes

  aardappelkever biogroei

  Zodra de aardappelen zijn gerooid, zijn ook de meeste coloradokevers verdwenen tenzij je nog andere planten uit de nachtschadefamilie (tomaten bijvoorbeeld) hebt staan waar ze op kunnen verder kweken.

  In principe kunnen coloradokevers bovengronds actief blijven tot in oktober maar de meeste verdwijnen samen met de aardappelen uit beeld.

  Maar zijn ze echt verdwenen??

  Lees meer »