Laden...

Aaltjes

Plagen biologisch bestrijden doe je met aaltjes. Ontdek wat je kunt doen.
... Lees meer
Tonen als Foto-tabel Lijst

Producten 1-12 van 15

Van hoog naar laag sorteren
Pagina
per pagina

Lees verder onder de afbeelding.

Aaltjes

Aaltjes of nematoden zijn draadvormige, ongesegmenteerde fijne rondwormpjes die enkel onder de microscoop kunnen worden waargenomen. Aaltjes worden om die reden ook draadwormen genoemd.

Aaltjes zijn een natuurlijk fenomeen dat in elk grond, elke levend wezen en elk ecosysteem aanwezig is. Aaltjes is een verzamelnaam voor in de grond levende rondwormen of nematoden.

Aaltjes, draadwormen, rondwormen en nematoden worden door elkaar gebruikt terwijl men in de volksmond hetzelfde bedoelt.

Soorten aaltjes

Aaltjes behoren tot de grote groep van rondwormen die onze aarde bevolkt. Er zijn 25.000 beschreven soorten van de naar schatting 10 miljoen bestaande soorten aan rondwormen. Van nature bevindt zich 90 % van de rondwormen in de bovenste 15 cm van de bodem. Ook in de mens kunnen zich een 35 soorten rondwormen vestigen.

De meest bestudeerde aaltjes zijn de parasiterende aaltjes: plantenparasitaire aaltjes, insectparasitaire aaltjes en schadelijke vrijlevende aaltjes zoals de wortellesieaaltjes.

Plantenparasitaire nematoden

Deze aaltjes hebben een plant als gastheer nodig om zich voor te planten. Bij afwezigheid van een gastplant kunnen ze zich ook op schimmelweefsel voortplanten. Deze aaltjes veroorzaken schade aan wortels van planten, er ontstaan dan wortelgallen zoals bij het wortelknobbelaaltje, slechtere groei en misvormingen.

De bekendste plantenparasitaire aaltjessoorten zijn bladaaltjes, stengelaaltjes, aardappelcystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes en nog veel meer. Deze aaltjes kunnen verspreid worden door plantmateriaal, grond, werktuigen, dieren of insecten.

Insectenparasitaire nematoden

engerlingen bestrijden met aaltjes

Dit is een heel andere categorie van aaltjes. Deze aaltjes gaan geen schade doen aan planten maar parasiteren op insecten en larven van insecten. Het toepassingsgebied wordt steeds uitgebreider naargelang men hier meer en meer onderzoek naar verricht.

Insectenparasitaire aaltjes leven in symbiose met bacteriën die ze uitscheiden eenmaal ze het insect of de larven zijn binnen gedrongen. De afgescheiden bacteriën doden de plaaginsecten af.

Op het moment dat de aaltjes in larvestadium 2 en 3 zijn, kunnen ze plaaginsecten opzoeken en infecteren. Men spreekt dan van infectieuze juvenielen: in dit stadium kunnen de aaltjes overleven in de bodem buiten een insectenlichaam en wachten op een gastheer.

Eenmaal de gastheer gevonden, dringen de aaltjes het insect binnen via normale lichaamsopeningen zoals de mond, ademhalingsbuisjes of anus. De bacteriën zorgen ervoor dat het geïnfecteerde plaaginsect oplost. Hiermee kunnen de aaltjes zich voeden en zich verder ontwikkelen tot volwassen rondworm. In tussentijd vermenigvuldigen de aaltjes zich in het dode insect. Ze produceren twee tot drie nieuwe generaties in de gastheer, afhankelijk van de grootte van het gedode plaaginsect. De vrijkomende aaltjes zijn in een infectieus juveniel stadium en kunnen in de bodem overleven zonder voedsel en weer nieuwe plaaginsecten aanvallen.

Er zijn twee grote groepen aaltjes waarmee gewerkt wordt: Heterorhabditidae en Steinernematidae. Deze komen van nature in de aarde voor. Infectieuze juvenielen van het geslacht Heterorhabditis gaat zelf actief op zoek naar insecten. Infectieuze juvenielen van het geslacht Steinernema wacht tot een insect voorbij komt en vallen het dan aan.

Vrijlevende aaltjes

Deze naam is gereserveerd voor die groepen aaltjes die zich buiten planten of insecten kunnen handhaven en de wortels en ondergrondse stengeldelen van planten toch aantasten. De vrijlevende wortelaaltjes hebben veel waardplanten. Ze komen vooral op zandgronden voor.

Hoe aaltjes toepassen?

Er zijn twee manieren om aaltjes toe te passen: grondbehandeling en bladbehandeling. Op zich is het heel simpel: zijn de schadelijke insecten in de grond aanwezig, dan doe je een grondbehandeling. Zijn de plaaginsecten op het blad of op het gras (bv teken) aanwezig, dan doe je een bladbehandeling.

Aaltjes oplossen in water

De aaltjes of nematoden moeten altijd opgelost worden in water. Gebruik nooit het zakje met aaltjes in droge vorm want dan kunnen ze niet werken! De aaltjesoplossing wordt verdund in functie van de oppervlakte die je wilt behandelen. Er is steeds een gebruiksaanwijzing bijgesloten.

Grondbehandeling aaltjes

Voorwaarden die moeten vervuld zijn:

 • De bodem moet vochtig zijn of vochtig gemaakt worden vóór toepassing.
 • De aaltjes moeten in de grond kunnen doordringen. Boomschors en andere obstakels moeten vóór toepassing verwijderd worden. Je kan wel aangieten op bodembedekkende planten maar dan moet je na behandeling goed naspoelen om te vermijden dat aaltjes aan de planten blijven kleven.
 • De aaltjes worden opgelost in water. De aaltjes worden vervolgens op de grond verspoten met een nematodenspuit of aangegoten met de gieter.
 • De aaltjes gaan de schadelijke insecten in de grond bacterieel vergiftigen.
 • De grond moet twee weken vochtig gehouden worden, zodat de aaltjes kunnen parasiteren. In droge grond sterven de aaltjes af.

Bladbehandeling aaltjes

Ingeval een bladbehandeling wordt gegeven, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn

 • Toepassen bij valavond omdat de aaltjes geen UV straling verdragen.
 • Het blad op voorhand goed vochtig zetten.
 • De aaltjes oplossen in water en verspuiten met een drukspuit met max. 5 bar en spuitopeningen > 1mm.
 • De aaltjes dringen binnen in de rupsen aanwezig op het blad. Alle aaltjes die niet in plaagdieren binnen gedrongen zijn, sterven ’s morgens af als het licht wordt.
 • De aaltjes scheiden bacteriën uit in de larven of rupsen waardoor deze afsterven.

Aaltjes schadelijk voor mens en huisdier?

Aaltjes of nematoden zijn onschadelijk voor de mens, huisdieren en het milieu. De aaltjes sterven af als er geen gastheer of plaaginsect meer aanwezig is. Ze kunnen ook vroegtijdig afsterven als de grond te droog is. Aaltjes kunnen op zich geen plaag worden.

Aaltjes behoren tot de grote groep van rondwormen die overal ter wereld aanwezig zijn en in elk ecosysteem kunnen worden terug gevonden. Er bestaan een 35 tal rondwormen die op de mens kunnen parasiteren maar dat is een heel andere categorie dan de insectparasitaire aaltjes die ingezet worden als biologische bestrijders.

Insectparasitaire of endoparasitaire rondwormen leven van nature ook op aarde. Ze leven in symbiose met specifieke bacteriën die dodelijk zijn voor bepaalde insecten of hun larven. Deze aaltjes gaan echter nooit op de mens parasiteren en ook niet op je huisdieren.

Aaltjes kopen

Aaltjes of nematoden kan je kopen bij Biogroei. Biogroei is al sinds 1992 actief in deze sector en heeft veel ervaring opgebouwd in de bestrijding met aaltjes.

Bij Biogroei staat kwaliteit boven alles. Naast kwaliteitscontrole, worden aaltjes net als andere levende producten, gekoeld verzonden indien het warm is.

Biogroei biedt u een uitgebreid gamma aan aaltjes ter bestrijding van verschillende plaaginsecten en dit zowel in kleine als grote verpakkingen. Hierbij ons assortiment:

Nematoden

Aaltjesdruppel

De benaming aaltjes en nematoden wordt in de volksmond door elkaar gebruikt. Dit omdat aaltjes behoren tot de groep van rondwormen. ‘Nematoda’ is een Griekse term, wat draad-achtig betekent. Nematoden zijn draadachtige rondwormpjes als je deze onder de microscoop bekijkt, vandaar hun naam draadwormen. Als we dus spreken over nematoden of aaltjes dan mag je er van uit gaan dat men hetzelfde bedoelt.

Entomopathogene nematoden

Entomopathogene nematoden zijn endoparasitaire rondwormen die parasiteren op insecten. Het is met deze groep nematoden dat we werken om schadelijke insecten te bestrijden en die ook het meest worden bestudeerd. Insectenparasitaire nematoden zijn parasieten van insecten en onschadelijk voor planten, dieren en mensen.

Endoparasitaire nematoden dragen bacteriën bij zich die dodelijk zijn voor een groot aantal insecten waaronder larven van kevers, rupsen van motten zoals de buxusmot en eikenprocessierups, varenrouwmuglarven, slakken, teken en nog veel meer.

Steinernema Feltiae en Steinernema Carpocapsae zijn de meest bekende insectparasitaire nematoden die gebruikt worden als biologische bestrijding. Bij deze nematodensoorten komen bacteriën van het geslacht Xenorhabdus voor.

Bij de Heterorhabditissoorten zijn de bacteriën van het geslacht Photorhabdus. De rondwormen geven als het ware onderdak aan de bacteriën die nadien zorgen voor de dood van insectenlarven of volwassen insecten. De bacteriën doden de insecten binnen 24 tot 48u.

Uit onderzoek blijkt dat Steinernema Carpocapsae niet alleen met bacteriën afdoodt maar ook bepaalde eiwitten afscheidt die mee helpen afdoden.

Nematoden kan je bij Biogroei in het ruimste gamma kopen. Nematoden zijn bij Biogroei online te bestellen en worden dagelijks verzonden, al dan niet gekoeld afhankelijk van het seizoen.

No slug, aaltjes tegen slakken

Aaltjes tegen slakken

Naaktslakken bestrijden met aaltjes kan en is zeer effectief. Je gaat namelijk het probleem aan de bron aanpakken. Er bestaan zeer veel hulpmiddelen om slakken te vangen of te weren uit de tuin, nochtans is dit maar symptoombestrijding. Je gaat namelijk die naaktslakken wegvangen of afdoden die bovengronds komen zoeken naar voedsel.

Het grootste deel, met name 90 %, van de slakken leeft onder de grond en die laat je met deze vangtechnieken met rust. Aaltjes tegen naaktslakken gaan echter juist die grote massa aan slakken in de grond aanpakken.

Het aaltje Phasmarhabditis hermaphrodita voedt zich met bacteriën en is dodelijk voor slakkensoorten. Het product No-slug bevat deze aaltjes Phasmarhabditis hermaphrodita. Door NO-slug aan te gieten of te verspuiten op de grond, gaan de aaltjes in de grond actief op zoek gaan naar de slakken. Eenmaal gevonden, dringen ze de slakken binnen via de ademopening van de slak die zich op de rugzijde bevindt om vervolgens hun bacteriën los te laten. Tegelijktijdig produceert het aaltje nieuwe larven in de geïnfecteerde slak. Het is wetenschappelijk nog niet duidelijk of enkel de bacteriën oorzaak zijn van de dood van de slak of ook de ophoping van nieuwe rondwormlarven.

No-slug gaat alleen slakken doden en is niet schadelijk voor andere organismen zoals regenwormen, insecten, mijten en teken. Aaltjes tegen slakken zijn effectiever dan chemische bestrijdingsmiddelen.

Aaltjes tegen engerlingen

Aaltjes tegen engerlingen kopen kan je bij Biogroei. Je kan aaltjes tegen engerlingen online bestellen en laten verzenden of afhalen. Er zijn twee soorten aaltjes tegen engerlingen verkrijgbaar: B-green en B-green +

B-green bevat aaltjes Heterorhabditis bacteriophora die zelf actief op zoek gaan in de grond naar engerlingen. B-green+ bevat twee soorten aaltjes en werkt beter tegen de grote engerlingen.

Aaltjes die tegelijk engerlingen en emelten bestrijden, kan je niet kopen. Tegen emelten wordt namelijk het aaltje Steinernema Carpocapsae gebruikt terwijl tegen engerlingen het aaltje Heterorhabditis bacteriophora gebruikt wordt. Emelten kan je bestrijden met C-green.

Engerlingen van de rozenkever

Wat zijn engerlingen?

Engerling is een verzamelnaam voor keverlarven van rozekever, junikever, meikever, julikever en sallandkever. De larven van deze kevers lijken op elkaar. Ze hebben allen een crèmekleurig wit lijf met poten, een bruin-oranje kop en een grijs achterlijf. Het verschil zit vooral in de grootte van de larven en de plaats van voorkomen.

Wanneer aaltjes tegen engerlingen gebruiken?

De beste toepassingsperiode is augustus en september. Op dat ogenblik zijn er van alle keversoorten jonge larven aanwezig. De bodemtemperatuur is dan ook ideaal. Indien het te droog is, moet je wachten op regen of beregenen. De aaltjes moeten in vochtige grond gebruikt worden en hebben minimum 2 weken vochtige grond nodig om te kunnen parasiteren.

Behandelingsperiode, specifiek per keversoort:

 • Rozekever (Phyllopertha horticola): eind juli-eind september.
 • Sallandkever (Hoplia philantus): eind april-begin mei en vanaf half augustus tot eind september.
 • Junikever (Phyllophaga spp.): april, mei, juni en vanaf half augustus tot eind september.
 • Meikever (Melolontha melolontha): juli-augustus, tot september mogelijk.

Bestrijden van engerlingen met aaltjes werkt veel beter dan chemische bestrijding. Feit is wel dat je het op de juiste moment moet toepassen, in de juiste dosering en rekening houden met de toepassingsvoorwaarden zoals goede bodemtemperatuur en vochtige grond. Als deze voorwaarden vervuld worden, wordt engerlingen bestrijden met aaltjes succesvol. Ervaringen met aaltjes tegen engerlingen lees je op de product pagina.

Aaltjes tegen engerlingen: prijs

De prijs van aaltjes tegen engerlingen is afhankelijk van de hoeveelheid nematoden die je koopt. Je hebt 0.5 miljoen nematoden nodig per m2. De prijs varieert naargelang de verpakking. Bij Biogroei koop je aaltjes tegen engerlingen voor zowel grote als kleine oppervlaktes.

Aaltjes tegen rouwvliegjes

Aaltjes tegen rouwvliegjes

Aaltjes tegen rouwvliegjes of aaltjes tegen varenrouwmug is hetzelfde product. Varenrouwmug is de officiële benaming van de potgrondvlieg maar deze wordt in de volksmond ook rouwmug, rouwvliegjes of rouwvlieg genoemd. Bij Biogroei kan je aaltjes tegen rouwvliegjes bestellen en kopen onder de naam Stenema.

Opgelet: Fruitvliegjes zijn geen rouwvliegjes. Fruitvliegjes zijn groter dan rouwvliegjes en komen voor op rijp fruit of fruitresten die in de keuken achterblijven. Als je vliegjes hebt in je kamerplanten, gaat het dus om rouwvliegjes of rouwmugjes en geen fruitvliegjes.

Larven van fruitvliegjes kan je ook bestrijden met dezelfde aaltjes in de composthoop. In een compostbak is dit niet mogelijk omdat de restafval te grof is en de aaltjes zich niet kunnen voortbewegen in deze massa. Aaltjes hebben aarde, potgrond of compost nodig om zich in voort te bewegen.

Schade door rouwvliegjes

Wat doen aaltjes tegen rouwvlieg?

Rouwvliegjes zitten in de potgrond van kamerplanten of stekken. Vooral als je zelf veel kamerplanten stekt of tuinplanten opkweekt, kan je er veel last van krijgen. De rouwvliegjes worden automatisch aangetrokken tot vochtige potgrond en warme omgevingen. Twee elementen die meestal aanwezig zijn als je stekt. Je kan dit niet vermijden. De enigste oplossing is aaltjes tegen rouwvliegjes aan te gieten.

Zo vlug de aaltjes tegen rouwmug zijn aangegoten op de potgrond, gaan de aaltjes in de grond de larven van de rouwvliegjes aanvallen en er binnen dringen. Ze scheiden bacteriën uit in de larven waardoor deze afsterven. Door de bacteriën verslijmt het lichaam van de larve. Dit dient als voedsel voor de aaltjes waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en voortplanten.

Na verloop van een kleine week komen weer nieuwe aaltjeslarven vrij in de potgrond om nieuwe larven van de varenrouwmug te infecteren.

TIP: behandel steeds alle kamer- en potplanten, evenals kruidenplantjes op de vensterbank, ook als ze niet aangetast lijken. Zo vermijd je dat een nieuwe plaag ontstaat!

Ervaring met aaltjes tegen rouwvlieg

Uit ervaring weten we dat dit product zeer goed werkt. Je houdt de potgrond vochtig tot je merkt dat alle rouwvliegjes verdwenen zijn. Dit kan, afhankelijk van de aantasting, enkele dagen tot enkele weken duren. Dit is nodig omdat de aaltjes varenrouwmug vochtige grond nodig hebben om te kunnen werken. Eenmaal het probleem is opgelost, kan je terug overschakelen naar de normale watergift.

Wil je meer ervaringen lezen over ervaringen met aaltjes tegen rouwmug, klik dan hier.

Aaltjes tegen taxuskever

Aaltjes tegen taxuskever kan je online bestellen bij Biogroei en aan huis laten leveren of afhalen. Bij biogroei kan je twee soorten aaltjes tegen taxuskever kopen met name Kraunema en B-green.

Schadebeeld taxuskever

Wat doet taxuskever?

Taxuskever of gegroefde lapsnuitkever (Otiorhynchus sulcatus) behoort tot de familie van de snuitkevers. De kever is 1 cm groot en heeft een bruin-zwart dekschild met spikkels. Het is een nachtkever die ’s nachts zich te goed doet aan vette, dikke bladeren van planten zoals Camelia, fuchsia, hortensia, azalea enz. De taxuskever eet ronde happen weg aan de zijkant van de bladeren. Het is een typisch eetpatroon waaraan je de aanwezigheid van de kever gemakkelijk kan herkennen.

De grootste schade wordt echter aangericht door de larven van de taxuskever. Eitjes worden tussen juni en oktober afgelegd aan de wortels van de planten. De jonge larven die uit de eitjes komen, gaan zich onmiddellijk voeden met de haarwortels en later als ze groter zijn met grotere wortels van de planten. Na verloop van tijd sterven de planten af omdat de wortels zijn weggevreten. Om dit te vermijden behandel je met aaltjes tegen larven taxuskever.

Taxuskever bestrijden met aaltjes

De aaltjes bestrijden de larven van de taxuskever als deze in de grond worden aangegoten, op het moment dat er larven aanwezig zijn. De aaltjes gaan actief of passief de larven opzoeken en infecteren. De bacteriën waarmee de aaltjes in symbiose leven, worden in de larven gespuugd. Hierdoor gaat de inhoud van de larven verslijmen. De aaltjes voeden zich met de lichaamsoplossing van de larven en planten zich in de dode larven voort. Na een week komen nieuwe generaties infectieuze aaltjeslarven vrij in de bodem die op hun beurt op zoek gaan naar larven van taxuskever.

Wanneer aaltjes tegen taxuskever gebruiken?

Bij Biogroei kan je twee soorten aaltjes of nematoden kopen tegen taxuskever met name Kraunema en B-green. Het aaltje, Steinernema Kraussei of Kraunema wordt toegepast van maart tot half april en van september tot eind oktober. In de zomermaanden, vanaf half juli tot eind augustus kunnen de larven van de taxuskever best bestreden worden met het aaltje, Heterorhabditis bacteriophora of B-green. Deze laatste bestrijden ook engerlingen.

Ervaringen met aaltjes taxuskever

Aaltjes tegen taxuskever werken zeer effectief als ze in de juiste omstandigheden gebruikt worden.

 • Er mag geen residue van chemische middelen aanwezig zijn.
 • De grond moet op voorhand goed vochtig worden gezet en vochtig blijven gedurende minimum 2 weken.
 • De aaltjes moeten op de blote grond worden aangegoten met een gieter of verspoten met een nematodenspuit: boomschors of andere obstakels moeten dus tijdelijk verwijderd worden.
 • Alle planten die aangetast zijn, moeten behandeld worden. Het beste is zelfs om alle sierplanten en potplanten te behandelen, zo vermijd je dat op niet behandelde plaatsen de plaag opnieuw opflakkert.
 • Het juiste aaltje moet op het juiste moment gebruikt worden.

Voor ervaringen van onze klanten, klik hier.

Aaltjesval tegen taxuskever

Aaltjesval tegen taxuskever

De aaltjesval bestaat uit een houten val met gleuven. In de gleuven is een gel van aaltjes gedaan om volwassen taxuskevers te infecteren. De aaltjesval is gebaseerd op het principe dat de taxuskevers overdag schuilen voor het zonlicht onder planken, planten of andere materialen.

Zo kan de taxuskever zich zonder iets te vermoeden gaan schuilen onder de taxuskeverval. Door de aanwezige aaltjes in de aaltjesval worden de kevers geïnfecteerd en zullen ze na een aantal dagen afsterven. De gel in de aaltjesval moet vochtig blijven, dus de dagelijks bevochtigen bij goed weer. Eén val volstaat voor 10 m2 tuinoppervlakte.

c-green, aaltjes tegen emelten

Aaltjes tegen emelten

Aaltjes kopen tegen emelten kan je bij Biogroei. Aaltjes tegen emelten bestellen kan eenvoudig en snel online via de webshop van Biogroei. Aaltjes worden de dag nadien thuis geleverd met een koerier of kunnen afgehaald worden in ons magazijn.

Aaltjes tegen emelten en engerlingen kunnen samen worden toegepast maar het zijn wel twee verschillende producten. Aaltjes tegen emelten wordt bestreden met C-green terwijl aaltjes tegen engerlingen bestreden worden met B-green. Aaltjes tegen emelten en engerlingen kan je allebei bestellen en kopen bij Biogroei.

Waar komen emelten vandaan?

Emelten zijn pootloze larven van langpootmuggen. Langpootmuggen leven maar enkele dagen en voeden zich met nectar. De langpootmuggen zijn onschuldig maar hun larven, de emelten kunnen wel veel schade aanrichten, vooral in grasland, gazons maar ook in groentetuinen.

Ze vreten gedurende de nacht gras kapot door gedeeltelijk boven de grond te komen en de grassen mee in de bodem te trekken. Het gevolg zijn kale, bruine plekken in je gazon. In groentetuinen en bloemperken kunnen ze zich te goed doen aan zaailingen en jonge plantjes.

Emelten

Twee soorten emelten in het gras

De meest voorkomende langpootmuggen zijn Tipula Paludosa en Tipula Oleracea.

Tipula Paludosa heeft één generatie per jaar. De eieren worden afgelegd in augustus-september. De larven blijven heel de winter in de grond tot ze verpoppen in juni-juli. In het voorjaar zie je grote schade aan het gazon en zie je ook 5 cm grote emelten van deze soort. Op dat moment kunnen ze niet met aaltjes tegen emelten worden bestreden. Enkel in het najaar kan je behandelen vanaf september als de emelten net uit de eieren zijn gekomen.

Tipula Oleracera heeft twee generaties per jaar. Zowel in het voorjaar (april-mei-juni) als in de zomer (augustus-september) worden door deze langpootmuggen eieren gelegd. Vandaar dat de emelten van deze soort gedurende twee tijdstippen op het jaar te bestrijden zijn.

Wanneer aaltjes tegen emelten gebruiken?

De beste toepassingsperiode om emelten te bestrijden met aaltjes is van september tot half oktober, mogelijks tot eind oktober. Dit laatste is afhankelijk van de bodemtemperatuur die min. 12 °C moet behouden. Op dat moment zijn de emelten klein waardoor ze erg vatbaar zijn voor de nematoden.

Behandelinsperiode, specifiek volgens emeltensoort:

 • Langpootmug Tipula Oleracea: half mei tot eind juni en vanaf september tot half (tot eind) oktober.
 • Langpootmug Tipula Paludosa: september- half (tot eind) oktober.

Hoe werken aaltjes tegen emelten?

Emelten met aaltjes bestrijden, is een natuurlijke bestrijdingsmethode. De aaltjes in C-green zijn drager van specifieke bacteriën die dodelijk zijn voor de jonge emelten. De aaltjes dringen de emelten binnen via natuurlijke lichaamsopeningen en spugen de bacteriën in het lichaam van de emelten. Door de bacteriën wordt het lichaam van de larve opgelost. Dit is een voedingsbron voor de aaltjes die in de dode emelten aanwezig zijn. Tegelijk planten ze zich voort en na een week komen er nieuwe aaltjeslarven vrij in de bodem die opnieuw op zoek gaan naar plaaginsecten.

Aaltjes voor kamerplanten

Je kan verschillende plagen op je kamerplanten aanpakken met aaltjes met name aaltjes tegen rouwvliegjes en aaltjes tegen trips.

Aaltjes rouwvliegjes

Rouwvliegjes of varenrouwmug zijn kleine, zwarte vliegjes die opvliegen als je de kamerplanten water geeft. Ze leven graag in een vochtige en warme omgeving zoals de huiskamer. Vooral als je zelf kamerplanten stekt of andere plantjes stekt, kan je veel last krijgen van rouwvliegjes. Gelukkig bieden aaltjes tegen rouwvliegjes een oplossing.

Trips larven op blad

Aaltjes trips

Trips zijn langwerpige beige, oranje of zwarte insecten die de plantencellen leegzuigen waardoor er zilverkleurige plekjes ontstaan met zwarte stippen op.

De zilverkleurige vlekjes zijn een gevolg van de zuigschade van de trips en zijn larven. De zwarte stippen op de vlekjes zijn uitwerpselen van trips. Indien beide symptomen aanwezig zijn, mag je zeker zijn dat het om trips gaat. Tripslarven en tripspoppen kan je bestrijden met aaltjes tegen trips.

Aaltjes tegen trips kopen kan bij Biogroei. Aaltjes tegen trips bestellen kan heel eenvoudig online op onze webshop.

Hoe aaltjes tegen trips gebruiken?

Om de larven op de kamerplanten te bestrijden, ga je de aaltjes tegen trips verspuiten op het blad. Voorwaarden:

 • Blad op voorhand nat zetten.
 • Toepassen bij valavond omdat de aaltjes geen UV licht kunnen verdragen.
 • Verspuiten met een handspuit waarbij de spuitopening min. 1 mm groot is.
 • De larven zoveel als mogelijk raken, dit is een kontaktinsectide.

Om de tripspoppen in de grond te bestrijden, giet je de aaltjesoplossing aan op de potgrond. De nematoden gaan in de grond de poppen opzoeken en bacterieel vergiftigen.

Aaltjes tegen ritnaalden

Aaltjes tegen ritnaalden kopen, kan je bij Biogroei. Je kan aaltjes tegen ritnaalden bestellen via onze online webshop, thuis laten leveren de volgende dag of afhalen bij ons in het magazijn.

Wat zijn ritnaalden?

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, ze worden ook koperwormen genoemd. De kniptor veroorzaakt geen schade aan groentegewassen maar hun larven, de ritnaalden wel. Ritnaalden hebben vochtige grond nodig om te overleven, daarom worden eitjes afgelegd in vochtige, humusrijke gronden zoals grasvelden, percelen met groenbemesters en andere landbouwgewassen. Ritnaalden zijn een probleem voor mais, bieten en aardappelen maar ook wortelen, sla en granen kunnen aangetast worden.

Als hobbytuinder kan je last hebben van ritnaalden als je een grasland omvormt naar moestuin. De verterende graszoden vinden ritnaalden ideaal. De eerste jaren voeden ze zich immers met dood organisch materiaal. Als de larven groter zijn, gaan ze zich voeden met plantenwortels en knollen. Vooral jonge moestuinplantjes kunnen op één nacht afgebeten worden.

De larven worden tot 3 cm lang, zijn hard en smal, geel tot koperkleurig. Ze leven 3 tot 5 jaar in de grond voordat ze verpoppen.

De ritnaalden hebben verschillende natuurlijke vijanden in de tuin zoals spitsmuizen, padden, mollen, egels, loopkevers en aaltjes.

Aaltjes tegen ritnaalden

Aaltjes tegen ritnaalden kan je kopen onder de merknaam Carpo-care. De aaltjes moeten opgelost worden in water en vervolgens op de blote grond aangegoten worden met een gieter of verspoten worden met een nematodenspuit. De aaltjes gaan in de grond de ritnaalden aanvallen en deze bacterieel vergiftigen.

Het effect is wisselend. Het hangt samen met de diepte waarop de ritnaalden zich bevinden en de grootte van de ritnaalden. In het jongste stadium zijn de ritnaalden het meest gevoelig voor aaltjes.

Wanneer aaltjes tegen ritnaalden gebruiken?

Gedurende twee momenten zijn ritnaalden actief:

 • Maart-mei
 • Augustus-oktober

Op deze momenten kunnen aaltjes ritnaalden gebruikt worden als de bodemtemperatuur min. 12 °C bedraagt en deze temperatuur behouden blijft 14 dagen na de behandeling. De beste behandelingsperiode is echter van augustus tot eind september omdat de bodemtemperatuur dan zeker voldoende hoog is.

De grond moet bovendien vochtig zijn om aaltjes te kunnen gebruiken. Houd daar ook rekening mee als je een behandeling wilt uitvoeren.

Fruitmot larven in een appel

Aaltjes tegen fruitmot

De rupsen van de fruitmot blijven ongeveer een maand in de vrucht vooraleer ze volgroeid zijn. Dan verlaten ze de vruchten via een spinsel dat hen tot op de schors van de boom brengt waar ze een witte cocon vormen om te overwinteren.

Vanaf eind juli gaan de eerste rupsen de gestoken appels verlaten om zich te verbergen achter schorsspleten.

Wanneer aaltjes tegen larven fruitmot gebruiken?

Vanaf september tot december kan een bladbehandeling uitgevoerd worden met Feltiae-care.

De temperatuur van de lucht moet meer dan 12°C bedragen en de behandeling moet ’s avonds toegepast worden gezien de aaltjes van UV licht afsterven. De beste periode is dus september gezien de temperaturen ’s avonds dan nog hoog zijn.

Hoe aaltjes tegen larven fruitmot toepassen?

 • Meng de aaltjes met water en verdun de oplossing in functie van het aantal te behandelen bomen.
 • Spuit de stam van de bomen goed nat en vooral de schorskieren.
 • Verspuit de oplossing voornamelijk in de kieren van de boomschors, daar waar de larven zich schuil houden.
 • Aaltjes kunnen de larven enkel bacterieel infecteren als ze op de larven terechtkomen. Aaltjes kunnen zich niet op de harde schors voortbewegen.

De werking is zeer wisselend gezien alles ervan afhangt hoe goed de larven in de schorsspleten kunnen geïnfecteerd worden door de aaltjes.