Biologische bestrijding - Beestjes tegen beestjes

Biogroei is pionier in natuurlijke plaagbestrijding. Effectief, efficiënt, ecologische en biologische tuinplaagbestrijding sinds 1992. Met het Biogroei gamma ben je zeker van producten die onschadelijk zijn voor de mens, de natuur en voor (huis)dieren. We werken met de kracht die de natuur ons biedt. We werken samen met en voor de natuur. We brengen een stukje natuur naar jouw tuin. Serving nature.

... Lees meer

Wat is biologische bestrijding?

Biologische bestrijding betekent dat je plaaginsecten bestrijdt met feromoonvallen, nuttige insecten of aaltjes. Het zijn middelen die het milieu niet belasten. Biologische bestrijding is een duurzame vorm van gewasbescherming met name schadelijke insecten bestrijden met nuttige insecten. De bekendste voorbeelden van biologische bestrijding zijn larven van lieveheersbeestjes die je gebruikt tegen bladluizen of aaltjes die je gebruikt tegen slakken. Er zijn echter zeer veel toepassingen in dit domein. Biogroei is bijna 30 jaar actief in biologische bestrijding en als zodanig een specialist in deze markt.

Chemische en biologische bestrijding gaat meer en meer hand in hand in professionele teelten, vooral in glasteelt. Men spreekt dan van geïntegreerde gewasbescherming of kortweg IPM. De klemtoon ligt op het kweken van gezonde planten waarbij nuttige insecten gecombineerd worden met pesticiden die de nuttige organismen sparen. Biologische landbouw valt hier onder.

Als particulier kan je niet beschikken over de professionele spuitmiddelen die gebruikt worden bij geïntegreerde gewasbescherming. Vele chemische middelen die je als particulier kan aankopen, zijn schadelijk voor nuttige insecten. Daarom raden we je aan om nuttige insecten nooit te combineren met chemische middelen of met schadelijke biologische middelen zoals neemolie, pyrethrum of spinosad. Deze middelen zijn breedwerkend en doden ook nuttige insecten af. Heb je toch al gespoten? Contacteer ons dan om te kijken hoe lang je moet wachten om nuttige insecten uit te zetten.

Feromoonval tegen buxusmot

Biologisch buxusmot bestrijden

Buxusmot kan je biologisch bestrijden met behulp van een feromoonval tegen buxusmot. Deze val bevat een feromoon dat de mannelijke buxusmotten wegvangt. Wijfjes hebben minder kans om bevrucht te worden waardoor er minder eitjes worden afgelegd. Wil je meer weten over feromoonvallen en hun werking?

Bestrijding van buxusmot op een biologische manier doe je best met verschillende ingrepen. De feromoonval is de eerste stap. Daarmee weet je precies wanneer de buxusmot begint te vliegen bij jou. De tweede stap is de buxusrups biologisch bestrijden: de jonge rupsjes die uit de eitjes komen zijn het best te bestrijden. Dit doe je met een bladbehandeling van aaltjes Carpo-care. Daarmee begin je ongeveer 10 dagen nadat je de eerste motten hebt gevangen. Daarna herhaal je de behandeling 5 keer met een interval van één week omdat er steeds nieuwe eitjes worden afgezet zolang de buxusmot vliegt. Meer weten over aaltjes tegen buxusmotrupsen?

Biologisch rupsen bestrijden

Rupsen kan je biologisch bestrijden met aaltjes. Je moet echter de jonge rupsen bestrijden, net op het moment dat ze uit de eitjes zijn gekomen. Grote en volgroeide rupsen zijn weinig gevoelig voor aaltjes. Rupsen die ingekapseld zitten in een cocon kunnen ook niet met aaltjes worden bestreden, evenmin als met andere spuitmiddelen.

Het product dat je nodig hebt om jonge rupsen te bestrijden, is Carpo-care. Het bevat aaltjes Steinernema carpocapsae die rupsen afdoden. Het is een contactmiddel. Je moet de rupsjes dus met de aaltjesoplossing raken. Dan kunnen de aaltjes in de rupsen binnendringen en deze bacterieel vergiftigen. Hierdoor sterven de rupsen af.

Voor sommige plagen bestaan feromoonvallen, denk maar aan de feromoonval fruitmot, de feromoonval pruimenmot, de feromoonval buxusmot. Met een feromoonval kan je precies monitoren wanneer de vlucht van de betreffende mot start, een 10 tal dagen later kan je de eerste rupsjes bestrijden.

Wil je meer weten over biologische bestrijding met nematoden?

Biologisch bestrijden van mieren

Aaltjes kunnen ingezet worden in de strijd tegen mieren. Mier-run is een product op basis van aaltjes die de mieren in de nesten gaan afdoden. De volwassen mieren vertrekken als de aaltjes in de nesten worden aangegoten. Mier-run is het meest effectief als het rechtstreeks in de nesten kan worden aangebracht. Indien je gazon door mierennesten wordt geteisterd, behandel je best het volledige gazon en giet je extra veel aaltjes aan daar waar de nesten waarneembaar zijn. Zoals bij alle aaltjes moet de grond na de behandeling minstens 2 weken worden vochtig gehouden.

Onderdak voor hypoaspis

Biologisch bestrijden van de varroamijt

Hypoaspis is een product dat roofmijten bevat die de Varroamijt gaan aanvallen. De Hypoaspis roofmijten moeten in de bijenkast worden aangebracht en zullen nadien zelf op zoek gaan naar de Varroamijten. De beste methode is om te werken met een onderbak. Indien dit niet mogelijk is, kan je de hypoaspis roofmijten ook uitstrooien boven op de toplatten van de kas. In dit laatste geval moet je regelmatiger roofmijten uitstrooien dan als je werkt met een onderbak. In een onderbak die gevuld is met vochtige compost kunnen de roofmijten langer overleven.

Onkruid biologisch bestrijden

Tot op heden zijn er nog geen producten op de markt die niet schadelijk zijn voor het milieu en dus het onkruid op een biologische manier bestrijden. De natuurlijke manieren om onkruid te bestrijden is wieden, borstelen, uit steken, mulchen of wegbranden. Alhoewel ook bij wegbranden vraagtekens kunnen worden gezet.

Biologisch onkruid bestrijden in de moestuin doe je het beste door te mulchen. Een dunne laag grasmaaisel, compost, wormenaarde of bladeren zijn ideaal als mulching. Wieden wordt daardoor tot een minimum beperkt, de grond blijft langer vochtig en vooral, je geeft extra voeding aan het bodemleven. Meer weten hoe het bodemleven activeren en waarom?

Vaak vragen mensen ons hoe brandnetels biologisch bestrijden? Hoe boterbloemen biologisch bestrijden? Hoe kruipende boterbloem biologisch bestrijden? Hoe distels biologisch bestrijden? Eigenlijk moet je altijd terug kijken naar de bodem. Deze planten groeien op die plaats omdat de ondergrond het toelaat. Ze hebben dus een signaalfunctie, daarom noemen we ze signaalplanten. Als je het signaal negeert en met chemie de planten probeert te bestrijden, is dit een verloren strijd. Gezien je de oorzaak niet hebt aangepakt met name de ondergrond, gaan ze steeds terug komen en moet je blijven bestrijden.

Zo wijst kruipende boterbloem op een slechte structuur van de bodem met water en zonder zuurstof waar bodemleven afwezig is. Brandnetels wijzen op een grond met matige structuur die voedselrijk is met een hoog stikstofgehalte. Akkerboterbloem wijst dan weer op droge grond.

We schreven verschillende artikels rond (on)kruiden en hoe deze best aanpakken, hierbij de links:

Biologische bestrijding van zevenblad is met geen enkel product mogelijk. Het enigste wat helpt, tenminste als je er snel bij bent, is het onkruid met een riek of vork met de wortels op te graven en op te rapen. Elk stukje wortel dat blijft zitten, groeit terug uit tot een nieuw plantje. Gebruik dus geen spade om de wortels op te graven want zo gaan veel wortels in twee gekapt worden, wat leidt tot meer zevenblad. Ook de grond frezen, is geen goed idee. Niet alleen omdat je zo het bodemleven vernietigt maar ook omdat je de wortels van zevenblad in duizend stukjes kapt.

Als je je terrein hebt vrijgemaakt van zevenblad, is het goed om gedurende een jaar zwarte gronddoek of dik karton te leggen. Dit laat geen licht door waardoor de jonge zevenblad plantjes afsterven.

Heermoes biologisch bestrijden

Net als bij de andere hardnekkige onkruiden, is heermoes een signaalplant. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze bioblog over heermoes.

Biologisch mos bestrijden

Ook biologisch mos bestrijden is een contradictie in zich! Er is geen enkel biologisch middel op de markt dat mos in het gras bestrijdt zoals we dat gewoon zijn met ijzersulfaat of andere chemische producten. Mos bestrijden en meststoffen strooien behoort eigenlijk tot een oude cultuur die zijn oorsprong vond na de industriële revolutie. Toen waren chemische meststoffen het wondermiddel om alle planten eens zo snel te laten groeien. Langzaam hebben we beseft dat je beter organische meststoffen dan chemische meststoffen gebruikt en nu komt men daar ook van terug en ligt de focus op het bodemleven acitveren ipv op meststoffen strooien. Hierbij enkele interessante linken rond dit onderwerp:

Mos is een teken dat de ondergrond van je gazon niet in orde is. Als je de oorzaak niet aanpakt, ga je het mosprobleem nooit oplossen en ga je jaarlijks opnieuw willen bestrijden. Net zoals bij groenten en sierplanten, is er niets mis met het graszaad maar zorgt de slechte bodem dat je gras niet goed uitgroeit waardoor er mos kan ontstaan.

Het komt er dus op aan om je te richten op de ondergrond en zorg te dragen voor een goede bodem. Als je bodem humusrijk is en vol bodemleven zit, zal je gazon goed uitgroeien. Wil je meer weten over hoe je een gezonde, levende bodem creëert?

Concreet voor het gazon, zijn er twee belangrijke producten die je kunnen helpen om een levende bodem te creëeren: wormenaarde en lavameel. Met deze producten zorg je dat de ondergrond van je gazon gevoed wordt met humus, gunstige bacteriën en gunstige schimmels (bodemleven dus) en sporenelementen. Dankzij de lavameel moet je het gazon ook niet meer bekalken want lava werkt ph verhogend. Trouwens er valt geen zure regen meer dus er moet niet meer zoveel gekalkt worden als 20 jaar geleden. Lavameel gebruiken in plaats van kalk, is ook beter voor de moestuin en siertuin. Lees zeker ons bioblog ‘Lavameel als bodemverbeteraar en meststof

Wolluis op hortensia biologisch bestrijden

Eerst en vooral zit op hortensia meestal geen wolluis maar gaat het om de hydrangea dopluis of Pulvinaria hydrangeae. Dit is een wollige dopluis die je kan bestrijden met het viervleklieveheersbeestje in mei en juni. Anderzijds is er ook een sluipwesp, ze parasiteert wel enkel op de jonge stadia van de dopluis dus het is belangrijk om ze op het juiste moment in te zetten.

Biologisch ongedierte bestrijden

Ongedierte in huis zoals muizen en ratten wil je ten alle tijden vermijden. Probleem is dat het ongedierte gewoon is geworden aan gif omdat het veelvuldig wordt gebruikt. Milieu- en diervriendelijker is gebruik te maken van vallen. Biogroei biedt een gamma van muizen- en rattenvallen van zeer goede kwaliteit die bovendien duurzaam geproduceerd werden.

We hebben een hygiënische en veilige muizenval en een levende muizenval met lokstof in ons gamma.

Om biologisch ratten te bestrijden hebben we een rattenval met lokstof en een woelmuizenval.

Aaltjes mengeling verdelen over de gieters en aanvullen met water

Biologische bestrijding met nematoden

Nematoden of aaltjes worden frequent ingezet tegen verschillende plaaginsecten. De aaltjes die we gebruiken zijn geen schadelijke wortelaaltjes maar aaltjes die juist schadelijke insecten parasiteren.

De aaltjes moeten eerst opgelost worden in water. De aaltjesoplossing spuit je op de grond (grondbehandeling) of op het blad (bladbehandeling), afhankelijk van waar het schadelijk insect zich bevindt. Bijvoorbeeld: engerlingen worden bestreden in de grond, tripslarven worden bestreden op het blad terwijl tripspoppen in de grond worden bestreden. Na de behandeling met aaltjes moet de grond minstens 2 weken vochtig blijven omdat aaltjes niet kunnen overleven in droge grond.

Hoe werken aaltjes? De aaltjes gaan in het plaagdier (slak, engerling, tripslarve…) binnen dringen en daar bacteriën uitscheiden waarmee zij in symbiose leven. De bacteriën doden het plaagdier af. De aaltjes ontwikkelen zich verder in het dode lichaam en komen bij de ontbinding terug vrij in de grond om nieuwe plaagdieren te infecteren. Wil je alles weten over nematoden en hoe ze werken?

Ik zet hier de verschillende toepassingen met aaltjes op een rijtje en welk aaltje je nodig hebt.

 1. Grond behandelingen met aaltjes
 2. Emelten biologisch bestrijden: de jonge emelten (Larve 1 en larve 2) bestrijd je met C-green tussen begin september en half oktober.

  Ritnaalden biologisch bestrijden: de beste toepassingsperiode om aaltjes tegen ritnaalden te gebruiken is augustus en september.

  Slakken biologisch bestrijden: de biologische bestrijding van slakken kan vanaf maart-april tot eind oktober met No-slug.

  Wortelvlieg biologisch bestrijden: de wortelvlieg kent verschillende generaties. De behandeling kan van begin mei tot eind juni en van einde juli tot einde september met mix care

  Uienvlieg biologisch bestrijden: de uienvlieg kent net als de wortelvlieg twee tot drie generaties per jaar. Behandeling met mix care kan van begin mei tot september.

  Rouwvlieglarven biologisch bestrijden: larven van de rouwvlieg kunnen snel en effectief bestreden worden met Stenema. Bij kamerplanten kan je stenema het jaarrond gebruiken. Buiten gebruik je het product tussen april en september.

  Jonge larven van de coloradokever bestrijdt je met felti-care

  Biologische bestrijding van coloradokever: de larven van de coloradokever bestrijd je biologisch met aaltjes, de volwassen kevers worden niet met aaltjes bestreden. De toepassing kan zowel in de grond als op het blad gebeuren. Zo vlug de eerste eitjes van de coloradokever uitkomen, geef je een bladbehandeling met Felti-care. Dit herhaal je verschillende keren omdat de kevers eitjes blijven afleggen met een tussenpauze van een week. Enkel de jonge larven zijn gevoelig aan aaltjes. Het tijdstip om te behandelen is dus cruciaal.

  Na het rooien geef je een grondbehandeling met felti-care omdat de larven zich in de grond laten vallen om te overwinteren. Dankzij de grondbehandeling wordt de populatie kevers voor het daaropvolgende jaar ingeperkt. Meer weten over coloradokever.

  Biologische bestrijding van taxuskever: via een grondbehandeling met Kraunema aaltjes of B-green aaltjes bestrijd je de larven van de taxuskever in de grond. Toepassen met Kraunema doe je van half maart tot eind april en vanaf eind augustus tot november. In de zomerperiode, zijnde van half juli tot eind augustus kan je beter met B-green werken. Wil je meer weten over taxuskever?

  De volwassen taxuskever kan je aanpakken met een taxuskeverval. Deze val is gebaseerd op het feit dat taxuskevers overdag gaan schuilen onder planken, potten, stenen en dergelijke. De val is gevuld met aaltjes in een gelsubstantie. Als de kevers komen schuilen onder de taxuskeverval worden ze geïnfecteerd met de aaltjes en sterven ze enkele dagen later af. Heb je zin om zelf een taxuskeverval te maken?

  Engerlingen biologisch bestrijden: er zijn verschillende keversoorten die schadelijke engerlingen voortbrengen. De engerlingen leven voor het grootste deel in gazons en grasvelden maar soms ook onder struiken van heesters en hagen. De biologische bestrijding van engerlingen gebeurt met B-green en B-green+ naargelang de keversoort. De toepassingsperiode verschilt ook naargelang de keversoort.

  Biologische bestrijding van mieren: Mier-run is het product dat werkzame aaltjes bevat tegen de larven van mieren. Zoals de naam het zegt, de volwassen mieren gaan hun nesten verlaten omdat de larven door de aaltjes afgedood worden. Mier-run kan gebruikt worden tussen april en eind september vanaf het moment dat er mierenactiviteit is. De beste werking wordt bekomen als de aaltjes rechtstreeks in de mierennesten worden gegoten. Mier-run kan niet gebruikt worden tegen mieren in huis omdat aaltjes niet op harde oppervlaktes kunnen werken.

  Aardrupsen biologisch bestrijden: aardrupsen houden zich overdag schuil in de grond, ’s nachts komen ze eten van velerlei groenteplanten. Biologische bestrijding van aardrupsen kan met Carpo-care tussen juli en oktober. Hoe vroeger je bestrijdt (juli), hoe kleiner de rupsen en hoe effectiever de bestrijding.

  Aspergekever biologisch bestrijden: de aspergekever kent twee generaties per jaar maar de eerste generatie is het meest schadelijk. Biologische bestrijding van de aspergekever gebeurt met Felti-care vanaf begin mei.

 3. Behandeling met aaltjes.
 4. Aardvlooien biologisch bestrijden: tussen april en augustus kan je de grond en planten een bladbehandeling geven met mix-care om de populatie aardvlooien te verminderen. Belangrijk bij een bladbehandeling is dat het ’s avonds gebeurt en dat je op voorhand de planten en het gras nat spuit. ’s Ochtends als de zon opkomt, gaan de aaltjes afsterven die niet in schadelijke insecten zijn kunnen binnen dringen.

  Coloradokever biologisch bestrijden: een bladbehandeling met Felti-care, aaltjes tegen coloradokever worden het beste uitgevoerd op de jonge larfjes die net uit de eitjes komen. Dit herhaal je verschillende keren in het seizoen zolang de coloradokever eitjes blijft afleggen.

Een kaartje encarsia poppen aan een tomatenplant

Biologische bestrijding van witte vlieg

Biologische bestrijding van witte vlieg is mogelijk met sluipwespen Encarsia of Eretmocerus. Beide soorten worden aangeleverd op kaartjes (Encarsia soms ook als losse poppen) waar de poppen van de sluipwespen op werden gekleefd. De kaartjes hang je eenvoudig aan de stengels van de aangetaste planten, dat kan zowel bij kamerplanten als kasplanten. Witte vlieg komt meer en meer ook buiten voor. De sluiswespen kunnen ook buiten gebruikt worden als de dagtemperatuur gemiddeld 22°C bedraagt en het ’s nachts niet kouder wordt dan 6°C. In veel gevallen is het niet nodig om buiten witte vlieg te bestrijden gezien ze buiten niet snel uitgroeit tot een plaag.

Wil je meer weten over witte vlieg?

Buxusbladvlo biologisch bestrijden

Buxusbladvlo wordt soms verward met witte vlieg. De bladvlo is enkel in het voorjaar goed zichtbaar op buxus omdat ze dan witte wasdraden produceren. Bij een zware aantasting kan er misvorming van de topblaadjes ontstaan maar in het algemeen is het niet nodig om buxusbladvlo te bestrijden. Je kan de buxus ook snoeien waardoor je het merendeel van de bladvlo afvoert naar het containerpark.

Links van het insectengaas is de afgedekte prei en rechts de niet afgedekte prei

Preivlieg biologisch bestrijden

Preivlieg of uienvlieg is hetzelfde insect. De preivlieg legt haar eitjes af bij de jonge preiplanten, vaak op de grens tussen aarde en lucht. De larfjes die uit de eitjes komen, boren zich een gat tot in het hart van de preiplant. Vooral jonge planten kunnen hierdoor zwaar worden getroffen.

Preivlieg kan je biologisch bestrijden met aaltjes mix-care. Deze aaltjes giet je aan op de grond tegen de preiplanten. De preivlieg heeft 3 tot 4 generaties per jaar maar de eerste generatie is het meest schadelijk. Behandel dus zeker van begin mei–eind juni. De preivlieg blijft actief tot september.

Als je niet regelmatig wilt behandelen met mix-care is biologische bestrijding mogelijk met insectengaas. Voor de preivlieg volstaat het insectengaas met maaswijdte van 1.35 mm x 11.35 mm. Neem je het fijnmazig insectengaas, bescherm je de preiplanten tegelijkertijd tegen preimineervlieg. Preivlieg is het meest schadelijk in het begin van de aanplant, preimineervlieg is het meest schadelijk vanaf half augustus tot in de winter.

Felle aantasting van appelbloedluis op alle takken van deze jonge boom

Appelbloedluis biologisch bestrijden

Appelbloedluis wordt vaak verward met wolluis. Dit komt omdat de jonge larven van appelbloedluis een wasafscheiding produceren. Appelbloedluis zien we dus vooral als een witte wollige massa die zich op de takken van appelbomen en andere gevoelige soorten bevindt. Wil je meer weten over appelbloedluis?

Appelbloedluis is goed te bestrijden met larven van Chrysopa. De larven van de inheemse groene gaasvlieg zijn echte veelvraten. Behalve appelbloedluis staat ook bladluis, wolluis, trips en kleine rupsen op hun menu.

Larven van lieveheersbeestjes

Bladluis biologisch bestrijden

Bladluizen hebben veel natuurlijke vijanden. In de natuur heb je verschillende sluipwespen die bladluizen parasiteren, galmuglarven die bladluis eten, zweefvliegen, oorwormen en natuurlijk gaasvliegen en lieveheersbeestjes. Wil je meer weten over bladluizen en hun natuurlijke vijanden?

Gezien bladluizen veel voorkomen, worden er ook verschillende nuttige insecten gekweekt om bladluis te bestrijden. Biologisch bestrijden van bladluis kan zowel binnenshuis, in een kas en buiten in de tuin.

Biologische bestrijding met lieveheersbeestjes is het meest bekend maar Biogroei biedt je een heel gamma aan: larven van lieveheersbeestjes, larven van de gaasvlieg, eitjes van chrysopa genaamd Chrysop, volwassen lieveheersbeestjes en galmuggen Aphidoletes tegen bladluis.

Welke plantenluis je biologisch wilt bestrijden, hoef je niet te weten. Onze nuttige insecten tegen bladluis eten alle soorten bladluizen, of het nu om zwarte luis, groene luis of rode luis gaat, ze worden aangepakt!

Let op: takkenluizen (= luizen op takken) zijn veel moeilijker biologisch te bestrijden omdat ze veel zwaarder en groter zijn dan bladluizen.

Kippenluis biologisch bestrijden

Bloedmijten of bloedluizen zijn kippenluizen die bloed zuigen bij je kippen tijdens de nacht. Dit zijn zeer venijnige kleine beestjes die je kippen serieus lastig vallen en ze zelfs kunnen doden. Wil je alles weten over bloedmijten en hoe deze aanpakken?

Bloedmijten preventiekit
Chickenheppie 10.000 tegen bvloedmijten

Biogroei biedt je verschillende biologische oplossingen in de strijd tegen kippenluizen

 • Avi-mite om in het water van de kippen te doen. Dit is een voedingssupplement dat de smaak van het bloed wijzigt waardoor de bloedmijten stoppen met bloed zuigen bij de kippen.
 • Een bloedmijtenval: dit is een feromoonval die zowel de mannelijke als vrouwelijke bloedmijten wegvangt. Hang deze vanaf februari op en vervang ze na 25 dagen door een nieuwe val.
 • Diatomeeënaarde om het hok te behandelen ingeval van een zware bloedmijten aantasting. Bij een zware aantasting is het beter om de populatie bloedmijten eerst te verminderen met diatomeeënaarde en vervolgens Chickenheppie uit te zetten om de resterende bloedmijten uit de kieren te jagen.
 • Chickenheppie. De naam zegt het reeds, je kippen gaan er terug happy van worden! Chickenheppie bevat roofmijten die de bloedmijten leegzuigen. Ze jagen de bloedluizen uit de kieren van het hok waar ze zich meestal verstoppen.

Let op: bloedluizen (=bloedmijten) blijven ook in de winter in de hokken aanwezig. Dan kweken ze niet verder omwille van de koude temperaturen waardoor het lijkt dat ze verdwenen zijn. Dit is echter niet zo! Vanaf 15°C worden de bloedmijten terug actief. Op dat moment moet je al beginnen met Chickenheppie uit te zetten. Door regelmatig Chickenheppie in het kippenhok te strooien, vermijdt je dat er in de zomer een plaag ontstaat.

Biologische bestrijding van de Suzukii fruitvlieg

De Suzukii vlieg is de laatste jaren meer en meer in opmars. Het is een kleine fruitvliegsoort die ook onrijp fruit aantast. Je vindt ze in kleinfruit, aardbeien maar ook steenfruit zoals kersen en pruimen.

In kersenbomen wordt deze Aziatische fruitvlieg soms verward met de kersenvlieg. Om het verschil tussen beiden te kennen, lees deze blog.

Om de Suzukii fruitvlieg biologisch aan te pakken hebben we fruitvliegvallen. We hebben deze in twee maten: kleine fruitvliegvallen met lokstof (droso suzukii 5 vallen) of grote fruitvliegvallen (droso traps) waar je de lokstof (dros’attract) apart moet bij bestellen.

Tip: bestrijd de suzukii fruitvlieg vanaf maart tot eind november, dus ook na de oogst. De volwassen fruitvliegjes overwinteren en kunnen dus ook vroeg in het seizoen en laat in de herfst goed worden weggevangen. Zo vermijd je dat ze hun populatie kunnen opbouwen!

Deltaval met feromonen tegen fruitmot in appelboom

Fruitmot biologisch bestrijden

Fruitmot en pruimenmot biologisch bestrijden kan met een feromoonval fruitmot en een feromoonval pruimenmot. Een feromoonval is een driehoekige, waterbestendige val waarin een feromoon wordt bevestigd. Een feromoon is een lokstof die identiek dezelfde geur afscheidt als de vrouwelijke fruitmot of pruimenmot (die twee zijn verschillend van elkaar) uitscheiden op het moment dat ze willen paren (=sexferomoon). Op die manier vang je de mannelijke motten weg waardoor de wijfjes minder of op termijn niet meer bevrucht worden en we wormstekigheid vermijden. Door jaarlijks een feromoonval te hangen, bouw je als het ware de populatie fruitmot of pruimenmot af.

Wil je meer weten over feromoonvallen en feromonen?

Wil je meer lezen over de fruitmot?

Wil je meer lezen over de pruimenmot?

Feromoonval voor kersenvlieg

Kersenvlieg biologisch bestrijden

Voor de biologische bestrijding van de kersenvlieg gebruik je een feromoonval kersenvlieg. De feromoonval is een plastieke val waarin een feromoon wordt bevestigd. Dit feromoon verspreidt dezelfde geur als de wijfjes van de kersenvlieg afscheiden als ze willen paren. Je vangt dus de mannetjes in de val waardoor minder wijfjes kunnen bevrucht worden en op termijn je geen last meer hebt van larven in je kersen.

Meer weten over Feromoonvallen en feromonen?

Meer weten over de kersenvlieg?

Meeldauw biologisch bestrijden

Er zijn veel schimmelziekten die planten kunnen belagen. Denk maar aan roest, echte meeldauw, valse meeldauw, fytoftora op aardappelen…. om biologisch te bestrijden. Onze visie is dat je schimmels kan voorkomen. Dit doe je door te werken op twee domeinen:

 • In eerste instantie besteed je aandacht aan je bodem want een actieve bodem zorgt ervoor dat de planten goed gevoed worden en maakt de planten sterk en weerbaar.
 • Daarnaast kan je twee producten gebruiken om de bladeren van je planten te versterken: Oenosan en Microferm. Beide producten werken via een ander mechanisme.

Oenosan is gemicroniseerd calcietgesteente dat je spuit op de bladeren. De zeer fijne poeder wordt door de sapstroom meegenomen en gaat de bladeren van binnen uit versterken.

Microferm zijn Effectieve micro-organismen. Door dit product op de bladeren te spuiten, creëer je een biotoop van nuttige bacteriën en schimmels op de bladeren waardoor schadelijke schimmels nog weinig kans krijgen om te ontwikkelen.

De producten hebben enkel effect als je ze regelmatig spuit. Begin hiermee vanaf de eerste bladvorming en spuit om de 3 weken tot het einde van het seizoen.

Zwemvijver biogroei

Zweefalgen biologisch bestrijden

Zweefalgen ontstaan ten gevolge van teveel voeding in het water zoals slib, etensresten en uitwerpselen van de vissen. Om algen te bestrijden moet je zorgen dat je een microbiële balans in het water creëert. Dit doe je met producten op basis van Effectieve Micro-organismen: Microferm en EM-vijver. Microferm zorgt voor een algemene gunstige vijverbalans, EM-vijver gaat specifiek de strijd aan tegen de algen. Beiden producten moeten gecombineerd gebruikt worden. De hoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de vijver. Op dezelfde manier kan je zweefalgen in zwemvijvers vermijden.

Meer lezen over algen in de vijver?

Meer lezen over hoe een natuurlijke zwemvijver creëren?

Wolluis biologisch bestrijden

Wolluis komt vaak voor op kamerplanten, orchideeën en cactussen. Ook tropische planten en fruitbomen in kassen of orangeries kunnen door wolluis worden getroffen. Om dit probleem aan te pakken kan je werken met Chrysop of Chrysopa. Chrysop bevat eitjes van chrysopa die op handige ophangkaartjes werden gekleefd, uit de eitjes komen na een 5tal dagen de larven die op zoek gaan naar wolluis. Een strooikoker Chrysopa bevat reeds de larven van chrysopa die rechtstreeks op de bladeren kunnen worden uitgestrooid.

Chrysopa larven zijn echte veelvraten en eten je planten wolluis vrij. In tegenstelling tot spuitmiddelen, kunnen de larven gemakkelijk in de bladoksels en andere verborgen hoekjes de wolluis vinden.

Let op: de wolluiszakjes die eitjes van wolluis bevatten, worden niet gegeten door larven van chrysopa en blijven dus op de planten zichtbaar achter.

Beukenbladluis op groene beukenhaag

Beukenbladluis biologisch bestrijden

De wollige beukenbladluis is een veel voorkomende plaag is op beukenhagen; de rode beuken worden nog feller getroffen dan de groene beukenplanten. Soms worden ze verward met witte vlieg omdat de wollige beukenbladluizen ook opvliegen.

Biologische bestrijding van de beukenbladluis doe je best met larven van Chrysopa. De chrysopa larven worden geleverd in een koker met boekweischilfers. De boekweitschilfers zijn de ideale schuilplaats voor de larven. Je strooit de inhoud van de koker uit bovenop de beukenhagen als de hagen volgroeid zijn. Als ze niet volgroeid zijn, gebruik je best bioboxen om de larven over de planten te verdelen, anders vallen ze op de grond.

Mieren beschermen de luizen en kunnen de larven van chrysopa van de planten gooien of zelfs dood bijten. Heb je mieren, elimineer eerst de mieren vooraleer Chrysopa larven uit te zetten.

Nestkast voor koolmezen, huismussen, boomklevers

Biologische bestrijding van processierupsen

Er zijn verschillende biologische bestrijdingsmogelijkheden om de processierups aan te pakken. Wegbranden van de nesten met een onkruidbrander is mogelijk maar heeft verschillende nadelen. Bovendien zijn de eiken meestal zo hoog dat je hiervoor een hoogtewerker nodig hebt en dus iemand professioneel moet inhuren. Daarom raden we aan om zoveel als mogelijk in te zetten op van nature aanwezige vijanden. Hierbij denk ik in eerste instantie aan koolmezen en vleermuizen. Hang in het najaar koolmeeskasten en vleermuiskasten op. De koolmezen staan op de eerste plaats, de pimpelmezen en ringmussen volgen. De vogels eten zelf weinig rupsen maar voeren ze massaal aan hun jongen. De grootoorvleermuizen jagen op de volwassen vlinders.

Meer weten over koolmezen? Lees onze bioblog over Koolmezen

Wil je meer weten over vleermuizen? Lees onze bioblog over vleermuizen.

Biologische bestrijding van eikenprocessierups met feromoonvallen en aaltjes

Biologische bestrijding van de jonge larven van de eikenprocessierups (larvestadium 1 en 2) kan met Felti-care. Dit zijn aaltjes die ’s avonds op de bladeren van de eiken moeten worden gespoten. Dit moet gebeuren de eerste weken van april, dan zijn de jonge larven aanwezig en zijn er nog weinig andere rupsen met uitzondering van de rupsen van de wintervlinder. Later dan half april spuiten is af te raden omdat je dan teveel andere rupsen afdoodt waardoor mezen te weinig voedsel hebben voor hun jongen. Dit werk moet gebeuren met een hoogtewerker.

Om de processierupsvlinder biologisch te bestrijden hang je een feromoonval eikenprocessierups. Dit is een plastieke val met 2 feromonen, voldoende voor een seizoen. De feromoonval hang je op als de vlinders vliegen van begin juli tot september. Het feromoon in de val verspreidt dezelfde geur als de wijfjes uitscheiden om de mannetjes te lokken als ze willen paren. De mannelijke processievlinders worden dus in de val gelokt. Als je veel mannetjes wegvangt, wijst dit op een grote populatie eikenprocessievlinders in je buurt. Hieruit kun je afleiden hoeveel rupsen je - in het daaropvolgend jaar- mag verwachten.

Wil je meer lezen over de processierupsvlinder?

Biologisch mollen bestrijden

Er zijn vele middeltjes tegen mollen maar wij vinden de mollenverjager toch het meest effectief. De biogroei mollenverjager werkt op zonne-energie, eenvoudig en milieuvriendelijk! Het ultrasone geluid verjaagt de mol uit dat gebied. De Biogroei mollenverjager is bovendien duurzaam geproduceerd.

Koolkragen

Koolvlieg biologisch bestrijden

De koolvlieg legt haar eitjes aan de voet van de koolplanten. De larven die uit de eitjes komen vreten aan de wortelhals en wortels van de koolplanten. Hierdoor sterven jonge koolplanten af, oudere planten komen los te staan, krijgen afhangende bladeren en een typische loodkleur.

De eenvoudigste en meest efficiënte manier is het gebruik van koolkragen. De koolkraag dekt de grond rond de koolstengel af waardoor de koolvlieg geen eitjes kan leggen.

Radijsjes worden ook getroffen door koolvlieg. Ze veroorzaken wormstekigheid in de radijzen zelf. Om dit te vermijden kan je radijsjes kweken onder insectengaas vanaf half april.

Biologische bestrijding van de koolvlieg kan met Mix-care, aaltjes die je in de grond aangiet rond de koolplanten. Het tijdstip van aangieten is cruciaal. De koolvlieg kent 2 tot 3 generaties maar de eerste generatie is het meest schadelijk. Behandeling met aaltjes is mogelijk van half april- eind april, afhankelijk van de warmte van het voorjaar. De tweede generatie vliegt vanaf de tweede helft van juni. De kolen zijn dan al groter en minder gevoelig aan koolvlieg. De derde generatie richt zich vooral op spruiten. Ze leggen op de spruiten zelf eitjes. In dit laatste geval geef je een bladbehandeling met Mix-care aaltjes op de spruiten zelf.